Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

9 stycznia w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się szkolenie pn. „Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług”. Organizatorem był Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym. W szkoleniu udział wzięło ponad 70 rolników z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Wykład przeprowadziła Ewa Stodolna, Główny Specjalista ds. podatków z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Tematem przewodnim był Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP) (https://ekon.kpodr.pl/2020/01/21/mechanizm-podzielonej-platnosci-obowiazkowy-dla-wybranych-transakcji/). Uczestnikom przedstawiono nowe przepisy dotyczące mechanizmu, ze szczególnym uwzględnieniem  załącznika nr 15 ustawy o VAT, który zawiera wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym split paymentem. Schemat podzielonej płatności omówiono na przykładzie dokonywanych przez rolnikówa transakcji kupna i sprzedaży. Dodatkowo przedstawiono metody wypełniania przelewów, nie tylko elektronicznych, ale także  papierowych. Wspomniano również o zasadach zwolnienia środków z rachunku VAT. Mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji gospodarczych oraz zmniejszenie liczby nieuczciwych podmiotów wyłudzających podatek VAT, wprowadzono elektroniczny wykaz podatników tzw. Białą listę podatników VAT (https://ekon.kpodr.pl/2019/11/12/biala-lista-podatnikow-vat/), która ma na celu ochronę obrotu gospodarczego oraz weryfikację poprawności danych kontrahentów.

Ważnym elementem szkolenia był indywidualny mikrorachunek podatkowy (https://ekon.kpodr.pl/2020/01/21/1975/), który posiada każdy niezależnie czy jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, osobą fizyczną, podmiotem zarejestrowanym dla potrzeb rozliczania podatku VAT czy pracownikiem „na etacie”. Jest to kolejne ułatwienie w rozliczaniu z Urzędem Skarbowym. Warto zaznaczyć, że już w rozliczeniu za miesiąc grudzień 2019 roku, które będzie miało miejsce w styczniu 2020 roku w podatku dochodowym jak również w VAT, każdy podatnik/płatnik podatku, musi wygenerować swój własny rachunek na który będzie dokonywał wpłat z tytułu PIT, CIT oraz VAT.

Na zakończenie przedstawiono zmiany w 2020 roku, tj. m.in. nowe terminy składania deklaracji PIT za 2019 rok. Od 1 stycznia 2020 r. podatnik VAT będzie mógł otrzymać fakturę VAT tylko i wyłącznie na podstawie paragonu, który zawiera numer identyfikacyjny, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Wspomniano także o planowanym zniesieniu deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K od 1 kwietnia 2020 r. dla dużych przedsiębiorstw i od 1 lipca 2020 r. dla pozostałych podatników VAT.

Tekst: Paulina Cholewińska, KPODR
Fot. Jarosław Domiński, KPODR