Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik
do Zarządzenia nr 12/2022
Dyrektora Kujawsko Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Minikowie
z dnia 30.05.2022 r.

 

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 oraz art. 67 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) oraz zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2022 r., sygn. DSR.do.6543.3.2022, w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Minikowie na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej i prawa własności nieruchomości budynkowych podaje wykaz do publicznej wiadomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości:
  • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce nr 2/38, w skład nieruchomości wchodzi budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 205 m2 oraz działka o powierzchni 6234 m2. Nieruchomość położona w miejscowości Włocławek, jednostka ewidencyjna 046401_1 Miasto Włocławek, obręb 0001 – Łęg, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00069977/5.

  • lokal mieszkalny nr 1 o całkowitej powierzchni użytkowej 60,52 m2 wraz
  z pomieszczeniem gospodarczym (15,97 m2) i kotłownią (6,76 m2) położonego na działce o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Nieruchomość położona jest przy ulicy Nizinnej 7 w miejscowości Włocławek, jednostka ewidencyjna 046401_1 Miasto Włocławek, obręb 0001 – Łęg, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00069977/5.

  • lokal mieszkalny nr 2 o całkowitej powierzchni użytkowej wynoszącej 25,89 m2 położonego na działce o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m2 wraz
  z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Nieruchomość położona w miejscowości Włocławek, jednostka ewidencyjna 046401_1 Miasto Włocławek, obręb 0001 – Łęg, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00069977/5.

  lokal mieszkalny nr 3 o całkowitej powierzchni użytkowej wynoszącej 23,43 m2, położonego na działce o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m2, wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Nieruchomość położona w miejscowości Włocławek, jednostka ewidencyjna 046401_1 Miasto Włocławek, obręb 0001 – Łęg, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00069977/5.

 

 1. Opis nieruchomości:
  • działka nr 2/38 posiada powierzchnię 6234m2. Kształt działki nieregularny, wydłużony. Układ hipsometryczny terenu w części wschodniej płaski, poziomy, w pozostałej części z bardzo wyraźnym skłonem w kierunku południowym. Różnica poziomów terenu w obrębie działki dochodzi do ok. 10m. Działka w części wschodniej zabudowana jest budynkiem dawnej „rządcówki” będącej częścią założenia dworsko-parkowego z Zarzeczewie. Teren działki od części wschodniej ogrodzony. Część wschodnia działki o powierzchni ok. 2000 m2 zagospodarowana, osadzona licznymi drzewami i krzewami ozdobnymi. Pozostała część terenu działki nieogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta dziko rosnącymi drzewami i krzewami. Utwardzenie terenu – niewielki fragment w części wschodniej stanowiący część drogi dojazdowej do nieruchomości. Działka posiada uzbrojenie techniczne w instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną z odpływem do lokalnego szamba szczelnego. Wokół budynku istnieje sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do zbiornika położonego poza granicami działki nr 2/38. Na działce znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 146,54 m2, powierzchni piwnicy 14,67 m2, powierzchni zabudowy 205 m2, wybudowany w latach dwudziestych XX w. Budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty betonowo – kamienne. Ściany murowane z cegły pełnej ceramicznej, tynkowane obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym. Strop drewniany, belkowy, tynkowany na trzcinie. Schody na poddasze o konstrukcji drewnianej. Dach wielopołaciowy o konstrukcji drewnianej kryty blachom w rąbek. Posadzki betonowe w części bez warstw wykończeniowych. Stolarka okienna drewniana typu skrzynkowego, stolarka drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony jest w instalacje techniczne: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, c.o. i odgromową. Na skutek niedokończonych prac remontowych instalacje elektryczne i c.o. niesprawne – instalacja c.o. pozbawiona pieca. Układ pomieszczeń amfiladowy. Zgodnie z opinią rzeczoznawcy zużycie techniczne budynku ok. 50%.
  • działka nr 2/35 posiada powierzchnię 836 m2 i kształt nieregularnego czworokąta ze stosunkowo szerokim frontem do drogi dojazdowej. Układ hipsometryczny działki płaski, poziomy. Teren działki jest ogrodzony, w części utwardzony. Uzbrojenie techniczne terenu stanowi instalacja wodno – kanalizacyjna z odpływem do lokalnego szamba szczelnego oraz instalacja elektryczna. Lokal mieszkalny nr 1 znajduje się w budynku wielolokalowym o ogólnej powierzchni zabudowy 208,10 m2. Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym, mieszczący trzy lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty budynku w części betonowo – kamienne, w części murowane z pustaków cementowych i cegły ceramicznej pełnej. Ściany nadziemia warstwowe, murowane z cegły pełnej ceramicznej i pustaków cementowych. Ściany otynkowane obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym. Strop nad parterem o konstrukcji drewnianej, ocieplony. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, płatwiowo – jętkowej, kryty blachom trapezową. Orynnowanie dachu niekompletne, wykonane w części z profili PCV. Posadzki pomieszczeń gospodarczych betonowe, surowe. Ściany miejscami zawilgocone w strefie przyziemia na skutek wadliwej izolacji poziomej fundamentów. Konstrukcja ścian nośnych miejscami wykazuje pęknięcia będące skutkiem nierównomiernego osiadania oraz braku wieńca spinającego ściany w ich górnej części. Lokal nr 1 składa się z wiatrołapu, trzech pokoi, korytarza, kuchni, łazienki z WC i pomieszczenia gospodarczego. Do lokalu przynależą pomieszczenie gospodarcze i kotłownia. Lokal posiada udział w wysokości 8325/13257 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu działki 2/35. Podłogi drewniane, w części posadzki betonowe wyłożone w pokojach panelami podłogowymi w pozostałych pomieszczeniach płytkami ceramicznymi. Ściany i sufity tynkowane, w części z płyt gipsowo – kartonowych. Armatura wod-kan łazienki i kuchni w części do wymiany. Stolarka okien PCV. Drzwi typowe płycinowe przeszklone. Drzwi wejściowe drewniane. Lokal posiada instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i c.o. zasilaną z własnej kotłowni wyposażonej w piec węglowy.
  • działka nr 2/35 posiada powierzchnię 836 m2 i kształt nieregularnego czworokąta ze stosunkowo szerokim frontem do drogi dojazdowej. Układ hipsometryczny działki płaski, poziomy. Teren działki jest ogrodzony, w części utwardzony. Uzbrojenie techniczne terenu stanowi instalacja wodno – kanalizacyjna z odpływem do lokalnego szamba szczelnego oraz instalacja elektryczna. Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się w budynku wielolokalowym o ogólnej powierzchni zabudowy 208,10 m2. Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym, mieszczący trzy lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty budynku w części betonowo – kamienne, w części murowane z pustaków cementowych i cegły ceramicznej pełnej. Ściany nadziemia warstwowe, murowane z cegły pełnej ceramicznej i pustaków cementowych. Ściany otynkowane obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym. Strop nad parterem o konstrukcji drewnianej, ocieplony. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, płatwiowo – jętkowej, kryty blachom trapezową. Orynnowanie dachu niekompletne, wykonane w części z profili PCV. Posadzki pomieszczeń gospodarczych betonowe, surowe. Ściany miejscami zawilgocone w strefie przyziemia na skutek wadliwej izolacji poziomej fundamentów. Konstrukcja ścian nośnych miejscami wykazuje pęknięcia będące skutkiem nierównomiernego osiadania oraz braku wieńca spinającego ściany w ich górnej części. Lokal nr 2 składa się z wiatrołapu, jednego pokoju, kuchni i łazienki z WC. Układ pomieszczeń amfiladowy. Do lokalu nie przynależą żadne pomieszczenia gospodarcze. Lokal posiada udział w wysokości 2589/13257 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu działki 2/35. Podłoga w pokoju drewniana z desek na legarach, w pozostałych pomieszczeniach lokalu posadzki betonowe wyłożone płytkami ceramicznymi. Ściany i sufity tynkowane. Armatura wod-kan łazienki i kuchni w części do wymiany. Stolarka okien PCV. Drzwi do łazienki harmonijkowe. Drzwi wejściowe z płyty warstwowej. Lokal posiada instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną. Lokal nie posiada instalacji grzewczej.
  • działka nr 2/35 posiada powierzchnię 836 m2 i kształt nieregularnego czworokąta ze stosunkowo szerokim frontem do drogi dojazdowej. Układ hipsometryczny działki płaski, poziomy. Teren działki jest ogrodzony, w części utwardzony. Uzbrojenie techniczne terenu stanowi instalacja wodno – kanalizacyjna z odpływem do lokalnego szamba szczelnego oraz instalacja elektryczna. Lokal mieszkalny nr 3 znajduje się w budynku wielolokalowym o ogólnej powierzchni zabudowy 208,10 m2. Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym, mieszczący trzy lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty budynku w części betonowo – kamienne, w części murowane z pustaków cementowych i cegły ceramicznej pełnej. Ściany nadziemia warstwowe, murowane z cegły pełnej ceramicznej i pustaków cementowych. Ściany otynkowane obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym. Strop nad parterem o konstrukcji drewnianej, ocieplony. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, płatwiowo – jętkowej, kryty blachom trapezową. Nad kuchnią stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą trapezową. Orynnowanie dachu niekompletne, wykonane w części z profili PCV. Posadzki pomieszczeń gospodarczych betonowe, surowe. Ściany miejscami zawilgocone w strefie przyziemia na skutek wadliwej izolacji poziomej fundamentów. Konstrukcja ścian nośnych miejscami wykazuje pęknięcia będące skutkiem nierównomiernego osiadania oraz braku wieńca spinającego ściany w ich górnej części. Lokal nr 3 składa się z wiatrołapu, jednego pokoju, kuchni i łazienki z WC. Układ pomieszczeń amfiladowy. Do lokalu nie przynależą żadne pomieszczenia gospodarcze. Lokal posiada udział w wysokości 2343/13257 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu działki 2/35. Podłoga w pokoju, kuchni i wiatrołapie drewniane z desek na legarach, wybite płytami pilśniowymi. W łazience posadzka betonowa wyłożona płytkami ceramicznymi. Ściany i sufity tynkowane. Armatura wod-kan łazienki i kuchni w części do wymiany. Stolarka okienna drewniana typu skrzynkowego. Drzwi płycinowe typowe, do łazienki harmonijkowe. Lokal posiada instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i c.o. typu etażowego zasilaną piecem węglowym zamontowanym w kuchni.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania:
  prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce nr 2/38. Dla obszaru, w którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek przyjętym Uchwałą Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. (potwierdzone Uchwałą Nr XXXV/77/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze o podstawowym przeznaczeniu terenu: tereny zieleni – symbol studium „Z”. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku z dnia 19 maja 1988 roku nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków pod numerem A/1306/1-3.
  • lokal mieszkalny nr 1 położony na działce o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Dla obszaru, w którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek przyjętym Uchwałą Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. (potwierdzone Uchwałą Nr XXXV/77/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze o podstawowym przeznaczeniu terenu: tereny zieleni – symbol studium „Z”.
  • lokal mieszkalny nr 2 położony na działce o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Dla obszaru, w którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek przyjętym Uchwałą Nr 203/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. (potwierdzone Uchwałą Nr XXXV/77/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze o podstawowym przeznaczeniu terenu: tereny zieleni – symbol studium „Z”.
  • lokal mieszkalny nr 3 położony na działce o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Dla obszaru, w którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek przyjętym Uchwałą Nr 203/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. (potwierdzone Uchwałą Nr XXXV/77/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze o podstawowym przeznaczeniu terenu: tereny zieleni – symbol studium „Z”.

 

4. Szacunkowa wartość nieruchomości

 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce nr 2/38 – 278.000 zł,
 2. lokal mieszkalny nr 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz  udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m279.800 zł,
 3. lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m238.500 zł,
 4. lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m225.200 zł.

 

 1. Wysokość opłaty z tytułu użytkowania, termin wnoszenia opłaty

Roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego zostanie ustalona przez właściwy organ w późniejszym terminie według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Natomiast wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana (zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

 1. Wykaz wywiesza się na okres nie krótszy niż trzy miesiące na tablicy ogłoszeń Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, a także zamieszcza się na stronie internetowej.
 2. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 3. Termin składania wniosków o przysługującym prawie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z końcem szóstego tygodnia licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 4. Termin składania pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia lokalu mieszkalnego w przypadku osób uprawnionych na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych  oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa z dnia 15 grudnia
  2000 r. upływa z terminem trzech miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego wykazu
 5. Informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej.

 

 

DA/ŁP

image_pdfimage_print