Szkolenie – „Nowe odmiany rzepaku ozimego, technologie ochrony….”

7 listopada w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, odbyło się szkolenie dotyczące rzepaku ozimego, technologii jego ochrony i nawożenia oraz doboru odmian. W spotkaniu wzięło udział trzydzieści osób, wśród których byli rolnicy oraz uczniowie szkół rolniczych.

Uczestników szkolenia powitał Dyrektor KPODR w Minikowie – Ryszard Kamiński, który podkreślił, że zapotrzebowanie na rzepak jest duże, oraz że warto rozwijać współpracę między doradcami i rolnikami. Dyrektor wspomniał także o wykorzystaniu śruty rzepakowej jako cennego źródła białka krajowego pochodzenia w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Następnie wykłady poprowadzili:

                Adam Piszczek – KPODR

                Daniel Tubicz – RAPOOL

                Emilia Kurant – Andrzejczak – Agrochest

                Jarosław Klufczyński – KWS

                Sławomir Sylwestrzak – Innvigo

                Tomasz Szyński  – Yara

Celem szkolenia było przekazanie wiedzy na temat nowych odmian rzepaku i ich właściwości takich jak: zimotrwałość, genetyczna odporność na wirusa żółtaczki rzepy (Turnip yellow virus – TuYV), wysokość i stabilność plonów. Uczestnicy zapoznali się również z nowymi preparatami do ochrony rzepaku oraz ich zaletami. Sczególną uwagę poświęcono odczynowi gleby oraz wapnowaniu. Poruszono również kwestie odpowiedniego dawkowania, terminowego stosowania i odpowiedniej aplikacji nawozów.

Szkolenie zakończyło się prezentacją trzydziestu siedniu różnych odmian rzepaku ozimego posianych na polach demonstracyjnych w pobliżu KPODR. Odmiany pochodziły z czołowych hodowli: HR Strzelce, Danko, KWS, Agrochest, Rapool, Danko, R.A.G.T., Syngenta, Euralis, Limagren oraz Saatbau. Niektóre z zaprezentowanych odmian są nowością na rynku. Przedstawiono również dwie technologie ochrony rzepaku ozimego firmy Syngenta i Innvigo nawożonego według zaleceń firmy Yara. Pole demonstracyjne jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Szkolenie – „Nowe odmiany rzepaku ozimego, technologie ochrony i nawożenie” jest zapowiedzią międzynarodowej konferencji Eurorzepak 2019, która odbędzie się 23 maja 2019 roku w Minikowie.

Opracował
Josip Zubac

zdjęcia: Jarosław Domiński i Adam Piszczek

Kujawko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie