Formularz zgłoszeniowy XVIII OGÓLNOKRAJOWEGO KONKURSU

Regulamin XVIII Ogólnokrajowego Konkursu BGR

 

Po rocznej przerwie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wznawia konkurs dla gospodarstw rolnych pt. „Bezpieczne gospodarstwo rolne”.

Konkurs realizowany jest w trzech etapach, regionalnym, wojewódzkim i krajowym, a nagrodą główną jest ciągnik rolniczy.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić wszystkie gospodarstwa rolne, których właściciel/e lub członkowie rodzin należą do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W trakcie trwania konkursu rolnik ma szansę zaprezentowania swojego gospodarstwa i osiągnięć zawodowych, a poddanie obejścia profesjonalnemu audytowi może znacząco podnieść bezpieczeństwo pracy.

Zgłoszenia należy nadsyłać na załączonym formularzu do 23 kwietnia 2021 roku.