Programu stypendialny „Młody Talent Krajny i Pałuk”

W piątek mija nabór na stypendia Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”!

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przypomina, iż w najbliższy piątek (04.12.2020) mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach Programu Stypendialnego „Młody Talent Krajny i Pałuk”.

Wartość pojedynczego stypendium: 2 000 zł

Sposób składania wniosków:

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium należy przesłać do Biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” wyłącznie drogą e-mail (skan wniosku z podpisami i załącznikami) na adres poczty elektronicznej LGD: partnerstwo.naklo@wp.pl w terminie do 04.12.2020 r. włącznie (decyduje data wpływu na adres e-mail biura LGD).

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Programu.

Informacje dodatkowe udzielane są za pośrednictwem poczty e-mail: parterstwo.naklo@wp.pl lub telefonicznie pod numerem 607 822 024 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

 

Do pobrania:
1.
Regulamin Programu Stypendialnego.
2.
Wniosek o wypłatę stypendium.
3.
Umowa o wypłatę stypendium – wzór.

 

Materiał: Dorota Stanek – Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
Autorka nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.