Film pt. „Podróż po rezerwatach przyrody – powiat nakielski”

Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu pt. „Podróż po rezerwatach przyrody – powiat nakielski”. Jest to film, który powstał dzięki współpracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W województwie kujawsko-pomorskim znajdują się 94 rezerwaty przyrody. W filmie zostały przedstawione 4 z nich: Hedera, Las Minikowski, Borek, Łąki Ślesińskie oraz Stawy Ślesińskie i Staw Kardynalski, który jest ostoją ptactwa. Rezerwat przyrody jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki, elementy przyrody nieożywionej mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych.

Miejsca, które zostały przedstawione w filmie są szczególnie piękne i warte objerzenia. Widzowie mają możliwość podziwiania walorów przyrodniczych prezentowanych terenów dzięki osobom, które omawiają poszczególne rezerwaty, zdjęciom i ujęciom z lotu ptaka. W filmie udział wzięli: przedstawiciel Nadleśnictwa Żołędowo, który omawia częściowy rezerwat florystyczny Hedera oraz częściowy rezerwat leśny Las Minikowski, przedstawiciel Nadleśnictwa Szubin prezentujący rezerwat leśny Borek objęty ochroną czynną, botanik przedstawiający roślinność w Lesie Minikowskim oraz na Łąkach Ślesińskich, ornitolog, dzięki któremu możemy poznać ptaki zamieszkujące Stawy Ślesińskie oraz przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, która zarządza wymienionymi terenami.

Celem filmu jest promocja rezerwatów jako formy ochrony przyrody oraz edukacja i szerzenie wiedzy wśród odbiorców.

Serdecznie zapraszamy Państwa do odbycia niezwykłej podróży i poznania przyrody, która nas otacza.

Opracowała:
Natalia Czyżewska
KPODR w Minikowie

image_pdfimage_print