FORUM OCHRONY ŚRODOWISKA – KONFERENCJA – ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI

 

25 listopada tego roku odbyła się konferencja online pod nazwą „Zarządzanie Gospodarką Odpadami”, zorganizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Konferencja zorganizowana była w ramach tegorocznego Forum Ochrony Środowiska przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Pierwszym prelegentem w tym dniu był dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który  w swoim wykładzie pt. Ustawodawstwo w gospodarce odpadam, omówił zmiany jakie weszły w życie wraz z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pan Doktor poruszył również zmiany dotyczące innych ustaw, mających bezpośredni wpływ na gospodarkę odpadami w gminach. Wspomniane zostało jakie nowe obowiązki posiadają zarówno władze administracyjne jak i indywidualni wytwórcy odpadów. Omówiono też nowe oficjalne definicje jakimi posługujemy się w odniesieniu do odpadów.

W drugim wykładzie pt. Nowości w gospodarce odpadami, wygłoszonym przez dr inż. Barbarę Kozłowską, z Politechniki Łódzkiej, kompleksowo zapoznaliśmy się z zasadami selektywnej zbiórki odpadów, systemem kaucyjnym, który planowany jest w przyszłości oraz gospodarką obiegu zamkniętego na przykładzie zarówno gospodarstwa domowego jak i przedsiębiorstw. Pani Doktor szczegółowo omówiła problematykę gospodarki odpadami z jaką możemy się spotkać w gminach.

Wykład pt. Co z tymi odpadami – selektywna zbiórka na obszarze gminy, problemy i rozwiązania, zamykający konferencję został wygłoszony przez Panią Klaudię Subutkiewicz, Dyrektor Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w Bydgoszczy. Wykład dotyczył przede wszystkim rozwiązań jakie stosowane są realnie i w praktyce. Pani Dyrektor wyjaśniła jak Bydgoszcz radzi sobie z odpadami problematycznymi takim jak opony lub wyroby zawierające azbest oraz jak edukuje się  mieszkańców miasta poprzez liczne akcje promujące ekologiczne podejście do przysłowiowych śmieci.

Jak widać zarządzania gospodarką odpadami to rozległe zagadnienie. Wymaga to aktywności na wielu płaszczyznach. Mają tu znaczenie działania prawne, administracyjne jak i społeczne. Temat odpadów jest cały czas aktualny i warto do niego wracać by budować świadomość społeczną i kształtować odpowiedzialność wśród mieszkańców miast i wsi.

Tym samym, dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom konferencji za udział i aktywność w czasie dyskusji. Dziękujemy również prelegentom za wyczerpujące omówienie podjętych przez nich tematów.

 

Zapis wideo Forum:

 

Prezentacje

Co z tymi odpadami – selektywna zbiórka na obszarze gminy, problemy i rozwiązania – K.Subutkiewicz

Nowości w gospodarce odpadami – B. Kozłowska

Ustawodawstwo w gospodarce odpadami – Z. Bukowski

Opracowała:
Lidia Saganowska
KPODR w Minikowie

 

image_pdfimage_print