Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Partnerstw Wodnych

4 marca bieżącego roku odbyło się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim Bydgoszczy posiedzenie Wojewódzkiej Rady Partnerstw Wodnych. Spotkanie było przeprowadzone w trybie hybrydowym. Celem posiedzenia było omówienie spraw związanych z możliwościami pozyskiwania środków finansowych na projekty wypracowane w ramach Powiatowych Planów Wodnych oraz przekazanie informacji z udziału przedstawicieli Rady partnerstw na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 22.02.2022 r. w Warszawie. Spotkaniu prowadził Ryszard Zarudzki, Przewodniczący Rady Partnerstw Wodnych przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Przemysław Saltarski Naczelnik Wydziału Inwestycji Środowiskowych Departament Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW,  Grzegorz Smytry – Z-ca Przewodniczącego Rady Partnerstw Wodnych,  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Zygmunt Borkowski, Dyrektor Wydziału Infrastruktury  i Rolnictwa KPUW w Bydgoszczy,  oraz Zenon Lewandowski, Ekspert do spraw tworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych.

Małgorzata Kołacz
KPODR w Minikowie

image_pdfimage_print