WAŻNE!!!! Zmiana sposobu realizacji dyrektywy azotanowej

W związku z wejściem w życie dnia 27 lipca 2018 roku „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał obwieszczenie o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy.

W celu rozpowszechnienia zaistniałych zmian zamieszczamy wspomniane obwieszczenie wraz z Uzasadnieniem jego wydania oraz „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Obwieszczenie ministra

Program działań