Nowy dyrektor KPODR – dr Ryszard Zarudzki

Od maja Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego kieruje Ryszard Zarudzki, były wiceminister rolnictwa. Czwartego maja nominację wręczył w Minikowie w trakcie spotkania z kierownikami Ryszard Kamiński, były dyrektor KPODR, obecnie wiceminister rolnictwa.

 – Jestem przygotowany do tej pracy – powiedział nowy dyrektor – kontaktowałem się wcześniej z pracownikami i wiem, co się obecnie dzieje w Ośrodku. Zatem zabieram się do roboty! Trzeba zmierzyć się z nowymi problemami. Wiem, że podejmuję się pracy w jednym z najlepszych ODR-ów w kraju. W tej chwili największym wyzwaniem jest zwalczanie skutków epidemii COVID-19, zadbanie o bezpieczeństwo żywnościowe, oraz przeciwdziałanie skutkom suszy i wdrażanie funduszy unijnych, głównie w ramach WPR.

Ryszard Zarudzki urodził się w 1959 r. Pochodzi z Wudzynka (gm. Dobrcz, woj. kujawsko-pomorskie), gdzie rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, które przejął brat Witold. Po jego śmierci Ryszard Zarudzki zajął się prowadzeniem gospodarstwa. Ma wykształcenie wyższe, jest doktorem nauk rolniczych. Uczył się w Technikum Rolniczym w Karolewie. Naukę kontynuował na ATR w Bydgoszczy (Wydział Zootechniki). Przez cztery lata był podsekretarzem stanu w resorcie rolnictwa. Odpowiadał m. in. za ARiMR, doradztwo rolnicze, instytuty nadzorowane przez MRiRW, a przede wszystkim wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020) i w ostatnim okresie blisko dwóch lat pracy projektowaniem nowego okresu programowania Wspólnotowej Polityki Rolnej na lata 2021-2027.