Rola bioróżnorodności w produkcji sadowniczej

16.05.2023 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował w Gospodarstwie Sadowniczym Aliny i Wojciecha Klimkiewiczów w Nowej Rudzie szkolenie „Rola bioróżnorodności w produkcji sadowniczej”.

Celem spotkania było zapoznanie się z korzyściami wynikającymi z bioróżnorodności oraz możliwościami wprowadzania w gospodarstwach owadów zapylających. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z możliwościami poprawy jakości owoców.

Grzegorz Pruszyński, Menadżer ds. Produktów Biologicznych, Agrii Polska Sp. z o.o. przedstawił zagadnienia związane z bioróżnorodnością środowisk rolniczych a w szczególności powiązanych z produkcją sadowniczą. Zaprezentowano informacje dotyczące poprawy ilości i jakości owoców przy zapyleniu przez owady. Zwrócił uwagę na ochronę owadów zapylających i wymierne negatywne skutki jej braku. Co jest istotne w uprawie większości gatunków sadowniczych, gdzie zapylenie przez owady staje się warunkiem niezbędnym do uzyskania plonu.

Hubert Konarski, Menadżer ds. upraw sadowniczych firmy Agrii Polska Sp. z o.o. przedstawił rozwiązania w nawożeniu i ochronie upraw sadowniczych zwracając uwagę na monitoring plantacji. Zapoznał uczestników szkolenia ze stanem plantacji sadowniczych w rejonie Grójca.

Sebastian Przedzienkowski z firmy Yara Poland Sp. z o.o. omówił zasady dalszej współpracy. Podkreślił znaczenie nawożenia doglebowego uwzgledniającego zasobność gleby i zawartości składników w liściach. Zaprosił producentów do współpracy  w podejmowaniu decyzji o stosowaniu nawozów oraz do oceny analiz chemicznych gleby.

Jan Gurzyński z Intermagu Sp. z .o. przedstawił rozwiązania swojej firmy w nawożeniu roślin sadowniczych. Zachęcił do stosowania nowoczesnych środków biologicznych w ochronie roślin sadowniczych. Spotkanie prowadziła Małgorzata Kołacz z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Spotkanie zakończyła długa dyskusja przy pieczeni z dzika upolowanego przez sadowniczą Dianę.

 

Małgorzata Kołacz
KPODR w Minikowie

image_pdfimage_print