Dzień Sołtysa w Minikowie

Organizatorzy:

Współorganizator:

13 marca br. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie odbył się Dzień Sołtysa. Gości przywitał Ryszard Kamiński – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Następnie zaproszeni mogli podziwiać występ zespołu „Jabłoneczka” z Sadek. Poseł na Sejm RP – Ewa Kozanecka – w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę, jaką odgrywają sołtysi w swojej społeczności i odczytała skierowany do nich list Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek. W ostatnim czasie weszły w życie zmiany dotyczące emerytur rolniczych, które pokrótce przedstawiła Monika Rzepecka – zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Po przemówieniu Anny Gembickiej – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dokonano wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa”. Jedenastu sołtysów odebrało dowody uznania ich codziennej pracy na rzecz mieszkańców i własnej małej ojczyzny. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach wskazywali na zmieniającą się polską wieś, rolnictwo i nowe wyzwania, przed którymi stają mieszkańcy wsi.

Przy regionalnych specjałach uczestnicy mogli podyskutować na aktualne tematy i wymienić się doświadczeniami. Następnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Kociewianki. Godzinny występ został gorąco przyjęty przez zebranych, czego dowodem były liczne bisy. Dziękujemy Narodowemu Instytutowi Kultury i Dziedzictwa Wsi za wsparcie w organizacji wydarzenia. Dało nam to możliwość podniesienia jakości i atrakcyjności Dnia Sołtysa w Minikowie. Dziękujemy również firmie ANWIL S.A. za ufundowanie upominków dla uczestników. Wierzymy głęboko, że impreza stanie się wydarzeniem cyklicznym, goszcząc sołtysów z naszego województwa w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Tekst: Aleksandra Bielińska

Fot: Jarosław Domiński

 

image_pdfimage_print