Konferencja Kontrola podatkowa – prawa i obowiązki podatnika

      

     

Trzeciego grudnia w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja pn. „Kontrola podatkowa – prawa i obowiązki podatnika”. Organizatorem był Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym. W konferencji udział wzięło ponad 70 rolników z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Przybyłych gości przywitała z-ca dyrektora KPODR Lidia Lewandowska.

Pierwszym wykładowcą był Marcin Ciepłuch, Kierownik Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej z Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią. Podczas przemówienia przybliżył rolnikom zagadnienia z zakresu uprawnień i obowiązków kontrolujących i podatników w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego, czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowej. Następnie Grażyna Adamczewska, Kierownik Referatu Kontroli Podatkowej przedstawiła najczęściej popełniane nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT przez rolników na podstawie ujawnionych błędów przez organy podatkowe w toku kontroli podatkowej. Po przerwie Ewa Stodolna, Główny Specjalista ds. podatków z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie przedstawiła uczestnikom nowe przepisy dotyczące  mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment). Szczególną uwagę zwróciła na załącznik nr 15 ustawy o VAT, który zawiera wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym split paymentem.   Na zakończenie omówiła schemat podzielonej płatności na przykładzie dokonywanych przez rolnika transakcji kupna i sprzedaży. Ostatnim prelegentem była Inga Piekaruś – Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Podczas wykładu zaprezentowała mechanizm podzielonej płatności – split payment z perspektywy systemów bankowych. Przedstawiła metody wypełniania przelewów elektronicznych, ale także papierowych. Wspomniała również o zasadach zwolnienia środków z rachunku VAT oraz korzyściach i zachętach do stosowania split payment.

Ważnym elementem konferencji była możliwość uzyskania przez uczestników wyjaśnień w indywidualnych sprawach bezpośrednio od pracowników Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią oraz informacji na temat mechanizmu podzielonej płatności od doradców klienta z Banku Spółdzielczego w Brodnicy.

W podsumowaniu konferencji podkreślono znaczenie zarówno znajomości przepisów prawa podatkowego jak również ich stosowania w działalności prowadzonej przez rolnika, który w coraz większym zakresie uczestniczy w obrocie gospodarczym jako przedsiębiorca rolny.

Lidia Lewandowska
Z-ca Dyrektora KPODR

 

 Marcin Ciepłuch
Kierownik Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej, Urząd Skarbowy w Nakle nad Notecią

Grażyna Adamczewska
Kierownik Referatu Kontroli Podatkowej, Urząd Skarbowy w Nakle nad Notecią

 

Ewa Stodolna
Główny Specjalista ds. podatków, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

 

Inga Piekaruś
Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Brodnicy

 

 

Tekst: Paulina Cholewińska, KPODR
Fot. Natalia Musiał, KPODR