Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych – retrospekcja

 

Wojewódzki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych był projektem realizowanym w latach 2007-2019 w Przysieku. Idea konkursu nawiązywała do Konkursu Szopek Krakowskich. Celem konkursu było zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych, szczególnie nawiązujących do regionalnych elementów kultury, takich jak architektura, strój ludowy czy jego elementy np. haft. Autorem pomysłu na ten Konkurs był niżej podpisany. Dlaczego szopki? Przede wszystkim dlatego, że w młodości sam je tworzyłem, wtedy był to element tożsamości, ale też młodzieńczego buntu. Wszystko, co wiązało się z religią było źle widziane przez kierownictwo Internatu. Dla mojego pokolenia szopka była pokazaniem, że będziemy robić co chcemy, a nie co każą nam władze. Dzisiaj ten aspekt ma tylko wymiar historyczny.

Przez 13 lat Wojewódzki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych był realizowany w trzech kategoriach wiekowych: dla dzieci szkół podstawowych, młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych. Liczba zgłaszanych szopek oscylowała od 40 do 200 w zależności od roku. Najwięcej było prac najmłodszych dzieci, najmniej prac przysłali dorośli. Wśród prac był takie, które nawiązywały formą do znanych budynków z Regionu – kościołów czy zamków. Czasami stroje pastuszków nawiązywały do kujawskich barw. Drewno, włóczka czy piernik, to niektóre z materiałów, z których były wykonane szopki.

Pod względem artystycznym prace były bardzo zróżnicowane. Różnorodność ta brała się zarówno ze zastosowanych materiałów, jak i technik wykonania, ale też poziomu posiadanych umiejętności. Aby dokonać oceny, co roku było powoływane jury, którym przez lata przewodziła Bożena Olszewska z Muzeum Etnograficznego w Toruniu. W skład jury wchodzili artyści plastycy m.in. Wojciech Ociesa oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Jak podkreśliła przewodnicząca jury Bożena Olszewska: „Przy ocenie prac zwracano uwagę na nawiązanie do tradycji regionalnych, naturalny i oryginalny dobór materiałów oraz staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne”. 
 
Efekty pracy artystów oraz oceny ich prac możecie Państwo zobaczyć poniżej.  
 
Dlaczego przygotowaliśmy tę retrospekcję? Bo w tym roku w okresie przedświątecznym spędzanym w domu, ze względu na epidemię, mamy więcej czasu dla wykonywania różnych, często już dawno nie wykonywanych zadań. Zachęcam do powrotu do dzieciństwa i przygotowania własnoręcznie szopki np. z piernika, którą można po Świętach zjeść.


Marek J. Nowacki

 

WOJEWÓDZKI KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH
prace nagrodzone i wyróżnione w latach:  

 

2007        2008        2009        2010        2011        2012        2013       2014        2015       2016       2017        2018        2019

 

 

I  WOJEWÓDZKI KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH  2007

 

kategoria: gimnazjum

 

I miejsce
Bartosz Gliniecki
Gimnazjum Publiczne w Lnianie

 

 

II miejsce
Tomasz Buczkowski
Gimnazjum Powiatowe w Tucholi

 

 

III miejsce
Aleksandra Smoleń, Dominik Wieczorek, Krzysztof Kawka
Zespół Szkół im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej

 

 

 

kategoria: szkoły ponadgimnazjalne i dorośli

 

I miejsce
Mirosława Walicka
Górsk

 

 

II miejsce
Justyna Wrześniewska, Marta Tyrajska
Zespół Szkół im. Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą

 

 

III miejsce
Koło Rękodzielnicze
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu

 

wyróżnienie
Sebastian Podkański
Zespół Szkół w Łubiance (wg pomysłu p. Stanisławy Kardas)

 

 

wyróżnienie
Zespół Szkół i RCU
w Starym Brześciu

 

 

wyróżnienie
Ewa Grabowska, Dominika Cholewińska, Hubert Bieńkowski, Patryk Chełminiak
Zespół Szkół nr 14 w Bydgoszczy

 

 

 

do góry …:

II  WOJEWÓDZKI KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH  2008

 

 

kategoria: szkoły podstawowe

 

I miejsce
Agata Karnowska
Szkoła Podstawowa w Elzanowie

 

 

II miejsce
Agata Gutowska, Katarzyna Grąbczewska, Ksenia Kubacka, Karolina Wojtyniak
Szkoła Podstawowa w Ciechocinie

 

III miejsce
Paula Jurek, Sara Weselska, Jakub Weselski, Dominik Sprawka, Kacper Ribszleger, Jagoda Pełka, Kamil Pełka, Dominik Pełka, Roksana Trykowska, Dominika Januszewska
Świetlica Środowiskowa w Gądeczu

 

 

 

kategoria: szkoły ponadpodstawowe

 

I miejsce
Jadwiga Lewandowska
Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni

 

 

II miejsce
Dariusz Adamski
Gimnazjum w Sypniewie

 

 

III miejsce
Monika Młodzik
Zespół Szkół w Lubiewie

 

 

kategoria: dorośli

 

I miejsce
Bogumiła Stańczak-Kamyszek
Kruszyn

 

 

II miejsce
Krzysztof Jabłoński
Żnin

 

 

III miejsce
Henryka Kuk
Ostromecko

 

 

 

do góry …:

 

 III  WOJEWÓDZKI KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH  2009

 

 

kategoria: szkoły podstawowe

 

I miejsce
Weronika Mróz, Wiktoria Pluta
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach

 

 

II miejsce
Klaudia Łopacińska
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach

 

 

III miejsce
Natalia Jastrzębska
Szkoła Podstawowa w Zelgnie

 

 

wyróżnienie
Patrycja Bużyńska
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach

 

 

wyróżnienie
Bartek Kozłowski
Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim

 

 

wyróżnienie
Julita Elmann
Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie, Świetlica Łysinin

 

 

 

kategoria: szkoły ponadpodstawowe

 

I miejsce
Sybilla Jaroszewska, Aleksandra Skibińska, Ewelina Kalinowska, Karolina Podczaska, Miłosz Nowak, Damian Borowski, Patrycja Puchalska
Zespół Szkół nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

 

 

II miejsce
Justyna Miłkowska, Sylwia Stasiak, Milena Lamparska, Aleksandra Makowska
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu

 

 

III miejsce
Zespół wykonawców
Świetlica Wiejska w Marcinkowie Górnym

 

 

wyróżnienie
Agnieszka Sobieraj, Anna Gackowska
Gimnazjum Publiczne w Lnianie

 

 

wyróżnienie
Monika Maciejewska
Świetlica w Marcinkowie Górnym

 

 

wyróżnienie
Jagoda Chowałko, Monika Śliwecka, Natalia Hojno, Patrycja Kaczmarczyk, Katarzyna Kłos
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu

 

 

wyróżnienie
Monika Basińska
Gimnazjum w Sławęcinku

 

 

kategoria: dorośli

 

I miejsce
Bartłomiej Kędzierski
Przymuszewo

 

 

II miejsce
Jan Wójkiewicz
Szczutkowo

 

 

III miejsce
Kamila Pieniążek, Agnieszka Tylińska
Wójcin

 

 

wyróżnienie
Edyta Teszka
Tuchołka

 

 

wyróżnienie
Bogumiła Stańczak-Kamyszek
Kruszyn

 

 

wyróżnienie
Wojciech Kuczborski
Maksymilianowo

 

 

do góry …:

IV  WOJEWÓDZKI KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH   2010

 

kategoria: szkoły podstawowe

 

I miejsce
Dorota i Łukasz Domańscy
Szkoła Podstawowa w Bądkowie

 

 

II miejsce
Szymon Kasiński
Szkoła Podstawowa w Czernikowie

 

 

III miejsce
Paweł Michalski
Szkoła Podstawowa w Zelgnie

 

 

wyróżnienie
Marta Luntkowska

Szkoła Podstawowa w Zelgnie

 

 

wyróżnienie
Iga Kalinowska, Kornelia Rózańska
Szkoła Podstawowa w Wielgiem

 

 

 

kategoria: szkoły ponadpodstawowe

 

 

I miejsce
Małgorzata, Agnieszka i Dariusz Budziszewscy
Gimnazjum Nr 1 w Brześciu Kujawskim

 

 

II miejsce
Radosław Kłyszejko
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kcyni

 

 

III miejsce
Patryk Korczak
Gimnazjum Publiczne w Lnianie

 

 

wyróżnienie
Aleksandra Makowska, Milena Lamparska, Patrycja Politowska, Justyna Miłkowska, Sylwia Stasiak, Ewelina Marchlewska
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu

 

 

wyróżnienie
Joanna Grzanka, Hanna Kruczkowska
Gimnazjum w Brzozie

 

 

 

kategoria: dorośli

 

I miejsce
Ryszard Dziedziczak
Włocławek

 

 

II miejsce
Bogumiła Stańczak-Kamyszek
Kruszyn

 

 

III miejsce
Jadwiga Matusziak
Chodecz

 

 

wyróżnienie
Grzegorz Stachurski
Pień

 

 

wyróżnienie
Przemysław Kozłowski
Grzeczna Panna

 

do góry …:

V  WOJEWÓDZKI KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH   2011

 

 

kategoria: szkoły podstawowe

 

 

I miejsce
Julia i Adam Sieczkowscy
Szkoła Podstawowa 32 w Toruniu

 

 

II miejsce
Maciej Chaciński
Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawkach

 

 

III miejsce
Michał Drzażdżewski
Szkoła Podstawowa w Świętosławiu

 

 

wyróżnienie
Zuzanna Sobiecka, Natalia Rumińska, Mateusz Woźnicki, Adrian Grudecki, Michał Bednarski
Szkoła Podstawowa w Tłuchowie

 

 

wyróżnienie
Szkolny Klub Wolontariatu

Szkoła Podstawowa w Brześciu Kujawskim

 

 

wyróżnienie
Maciej Filip Andryszewski

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ciechocinku

 

 

kategoria: szkoły ponadpodstawowe

 

 

I miejsce
Andżelika Gramza, Artur Kaniewski

Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

 

 

II miejsce
Natalia Jóźwiak, Monika Hołtyn, Klaudia Janowczyk, Paulina Fojcik, Damian Lewandowski, Natalia Nowak, Joanna Jagielska, Anna Lewandowska
Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

 

 

III miejsce
Jacek Borkowski

Zespół Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

 

 

wyróżnienie
Joanna Tuchewicz
Technikum Żywienia Zespół Szkół w Skępem

 

 

wyróżnienie
Ewelina Piasecka
Publiczne Gimnnazjum Im. A. Mickiewicza w Topólce

 

 

 

kategoria: dorośli

 

I miejsce
Ryszard Dziedziczak
Włocławek

 

 

II miejsce
Anna Ostrowska
Gocanowo

 

 

III miejsce
Bogumiła Stańczak-Kamyszek
Kruszyn

 

 

wyróżnienie
Agnieszka Drelich-Magdziak
Bartniczka

 

 

wyróżnienie
Ewa Piór
Jeżewo

 

 

 

do góry …:

VI  WOJEWÓDZKI KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH   2012

 

kategoria: szkoły podstawowe

 

I miejsce
Szkolne Koło Wolontariatu

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim

 

 

II miejsce
Justyna Zawiszewska, Łukasz Czajkowski
Zespół Szkół w Radziejowie

 

 

III miejsce
Martyna i Michał Mucha
Szkoła Podstawowa w Grzywnie

 

 

wyróżnienie
Filip Koprowski
Szkoła Podstawowanr 11 w Toruniu

 

 

wyróżnienie
Stowarzyszenie "Oratorium" w Toruniu

Praca zespołowa modelarzy

 

 

 

kategoria: szkoły ponadpodstawowe

 

I miejsce
Łukasz Bednarski

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach

 

 

II miejsce
Jessica Scheffs
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy

 

 

III miejsce
Kacper Miązek
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach

 

 

wyróżnienie
Samanta Lewandowska, Alicja Waryszewska,
Gimnazjum nr 4 we Włocławku

 

 

wyróżnienie
Alicja Wójcik
Publiczne Gimnnazjum nr 1 w Lnianie

 

 

 

kategoria: dorośli

 

I miejsce
Agnieszka Drelich-Magdziak
Bartniczka

 

 

II miejsce
Krzysztof Zawacki
Wichrowice

 

 

III miejsce
Anna Ostrowska
Gocanowo

 

 

wyróżnienie
Ryszard Dziedziczak
Włocławek

 

 

wyróżnienie
Bogumiła Stańczak-Kamyszek
Kruszyn

 

do góry …:

VII  WOJEWÓDZKI KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH   2013

 

kategoria: szkoły podstawowe

 

I miejsce
Klaudia Lisowicz
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach

 

 

II miejsce
Agata Wyszyńska
Szkoła Podstawowa w Wielgiem

 

 

III miejsce
Dominik i Kacper Osiak
Szkoła Podstawowa w Grzywnie

 

 

wyróżnienie
 

Hubert Bącalski
Szkoła Podstawowa w Stawkach

 

 

wyróżnienie
Julia Kozłowska

Szkoła Podstawowa w Grzywnie

 

 

 

kategoria: szkoły ponadpodstawowe

 

I miejsce
Bartosz Kubiak

Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Piechcinie

 

 

II miejsce
Zofia Najmowicz
Gimnazjum nr 37 w Bydgoszczy

 

 

III miejsce
Mikołaj Michalak

Zespół Szkół  Drzewnych w Bydgoszczy

 

 

wyróżnienie
Katarzyna Kędzierska, Marlena Przerwa
Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

 

 

wyróżnienie
Dorota Pawlik
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu

 

 

kategoria: dorośli

 

I miejsce
Krzysztof Zawacki
Wichrowice

 

 

II miejsce
Jolanta Domańska
Jaranowo

 

 

III miejsce
Agnieszka Drelich-Magdziak
Bartniczka

 

 

wyróżnienie
Bogumiła Stańczak-Kamyszek
Kruszyn

 

 

wyróżnienie
Karolina Bogdańska, Rafał Chaberski
Radziejów

 

 

 

do góry …:

VIII  WOJEWÓDZKI KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH   2014

 

kategoria: szkoły podstawowe

 

I miejsce
Szkolne Koło Wolontariatu

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim

 

 

II miejsce
Zuzanna Luber
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach

 

 

III miejsce
Laura Tyszkiewicz
Szkoła Podstawowa nr 4 w Inowrocławiu

 

 

wyróżnienie
Dominika Kawula
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim

 

 

wyróżnienie
Wiktoria i Kosma Radzikowscy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawkach

 

 

 

kategoria: szkoły ponadpodstawowe

 

I miejsce
Adam Michalski, Krzysztof Cygański

Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

 

 

II miejsce

Sandra Kwiatkowska
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu

 

 

III miejsce
Katarzyna Kędzierska, Marlena Przerwa
Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

 

 

wyróżnienie
Maria Chabowska
Publiczne Gimnazjum im. M. Kopernika w Lnianie

 

 

wyróżnienie
Kacper Miązek
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu

 

 

 

kategoria: dorośli

 

I miejsce
Ryszard Dziedziczak
Włocławek

 

 

II miejsce
Jolanta Maciejewska
Kończewice

 

 

wyróżnienie
Anna Bożek
Toruń

 

 

 

 

do góry …:

IX  WOJEWÓDZKI KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH  2015

 

kategoria: szkoły podstawowe

 

I miejsce
Wiktoria Kamyszek
Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku

 

 

II miejsce
Martyna Grabiec
Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance

 

 

III miejsce
Szkolne Koło Wolontariatu

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim

 

 

wyróżnienie
Wiktoria Jankowska
Szkoła Podstawowa w Wielgiem

 

 

 

kategoria: szkoły ponadpodstawowe

 

I miejsce
Julia Krupa
Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance

 

 

II miejsce
Katarzyna Kędzierska, Marlena Przerwa
Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

 

 

III miejsce
Ewelina Klimek
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Koronowie

 

 

 

kategoria: dorośli

 

I miejsce
Agnieszka Drelich-Magdziak
Bartniczka

 

 

II miejsce
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pieranie

 

 

III miejsce
Izabela Goska
Orłowo

 

 

 

do góry …:

X  WOJEWÓDZKI KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH  2016

 

kategoria: szkoły podstawowe

 

I miejsce
Natalia Rutkowska
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach

 

 

II miejsce
Maria Żuchowska
Miejski Zespół Szkół w Skępem

 

 

III miejsce
Lena i Franciszek Chmielewicz
Szkoła Podstawowa w Grzywnie

 

 

 

kategoria: szkoły ponadpodstawowe

 

I miejsce
Mariusz Żebrowski

Zespół Szkół im. Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą

 

 

II miejsce
Julia Krupa
Zespół Szkół w Łubiance

 

 

III miejsce
Patrycja Szląskiewicz

Publiczne Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Wielgiem

 

 

 

 

kategoria: dorośli

 

I miejsce
Bogumiła Stańczak-Kamyszek
Kruszyn

 

 

II miejsce
Krzysztof Zawacki
Wichrowice

 

 

III miejsce
Małgorzata Barczykowska
Zgłowiączka

 

 

do góry …:

 

XI  WOJEWÓDZKI KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH   2017

 

kategoria wiekowa: 6-13 lat

 

I miejsce
Aleksandra Krupa
Szkoła Podstawowa w Łubiance

 

 

II miejsce
Marcelina Jabłonka
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie

 

 

III miejsce
Natalia Sztubecka
Szkoła Podstawowa w Wielgiem

 

 

wyróżnienie
Anna Maria Hohenberg
Szkoła Podstawowa w Białych Błotach

 

 

 

kategoria wiekowa: 14-18 lat

 

I miejsce
Natalia Bujanowska, Malwina Małecka

Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

 

 

II miejsce
Michał Sercow
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy

 

 

III miejsce
Anita Potaczek, Jagoda Runowska, Mateusz Koszacki
Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

 

 

wyróżnienie
Praca zbiorowa
klasa I Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu

 

 

 

kategoria: dorośli

 

I miejsce
Małgorzata Barczykowska
Zgłowiączka

 

 

II miejsce
Bogumiła Stańczak-Kamyszek
Kruszyn

 

 

III miejsce
Krzysztof Zawacki
Wichrowice

 

 

 

 

do góry …:

XII  WOJEWÓDZKI KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH   2018

 

kategoria wiekowa: 6-13 lat

 

I miejsce
Wiktoria Kamyszek
Kruszyn

 

 

II miejsce
Paweł Trojanowicz
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach

 

 

III miejsce
Natalia Sztubecka
Szkoła Podstawowa w Wielgiem

 

 

wyróżnienie
Marta Zdunek
Szkoła Podstawowa w Białych Błotach

 

 

 

 

kategoria wiekowa: 14-18 lat

 

I miejsce
Maria Helena
Żukowska
Szkoła Podstawowa w Skępem

 

II miejsce
Praca zbiorowa
Gimnazjum nr 2 w Koronowie

 

 

III miejsce
Klaudia Jarosz
Gimnazjum nr 2 w Koronowie

 

 

wyróżnienie
Natalia i Jakub Jagas
Zespół Szkół w Skępem

 

 

wyróżnienie
Martyna Czerwińska

Szkoła Podstawowa w Wielgiem

 

 

 

kategoria: dorośli

 

I miejsce
Patrycja Kraszewska
Koronowo

 

 

II miejsce
Bogumiła Stańczak-Kamyszek
Kruszyn

 

 

III miejsce
Małgorzata Barczykowska
Zgłowiączka

 

 

wyróżnienie
Ryszard Dziedziczak
Włocławek

 

 

 

 

do góry …:

XIII  WOJEWÓDZKI KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH   2019

 

 

kategoria wiekowa: 6-13 lat

 

I miejsce
Natalia Sztubecka
Szkoła Podstawowa w Wielgiem

 

 

II miejsce
Hubert Krzemiński
Szkoła Podstawowa w Łubiance

 

 

III miejsce
Martyna Walczewska
Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa w Toruniu

 

 

wyróżnienie
Gabriela Wróblewska
Szkoła Podstawowa w Stawkach

 

 

wyróżnienie
Aleksandra Kalinowska
Szkoła Podstawowa w Wielgiem

 

 

 

 

kategoria wiekowa: 14-18 lat

 

I miejsce
Wiktoria Kamyszek
Kruszyn

 

 

II miejsce
Klaudia Jarosz
Koronowo

 

 

III miejsce
Maria Helena Żuchowska
Zespół Szkół w Lipnie

 

 

wyróżnienie
Sandra Edyk
Koronowo

 

 

 

 

 

kategoria: dorośli

 

I miejsce
Małgorzata Barczykowska
Zgłowiączka

 

 

II miejsce
Bogumiła Stańczak-Kamyszek
Kruszyn

 

 

wyróżnienie
Agnieszka Bożek
Grębocin

 

 

 

 

do góry …: