Znaczenie integrowanej ochrony roślin w rozwoju gospodarstw rolnych

15 kwietnia br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował Konferencję pn. Znaczenie integrowanej ochrony roślin w rozwoju gospodarstw rolnych. Wydarzenie zrealizowaliśmy w formie stacjonarnej i online za pomocą platformy szkoleniowej clickmeeting. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 120 osób.

 
dr Rafał Kukawka
Poznański Park Naukowo-Technologiczny w Poznaniu

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z metodami integrowanej ochrony roślin, zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań wpływających na obniżenie dawek pestycydów m.in. poprzez stosowanie nowatorskich preparatów do ochrony roślin mających działanie indukujące odporność roślin. Wykładowcy szczegółowo omówili  mikroorganizmy, ich rolę w środowisku rolniczym, a także zastosowanie rozwiązań mikrobiologicznych w praktyce. Przedstawili także zasady lustracji pól pod kątem występowania szkodników, omówili progi ekonomicznej szkodliwości agrofagów i zasady Integrowanej Produkcji.


Małgorzata Kołacz
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Szkolenie zostało przygotowane przez Jakuba Fifera, doradcę Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w ramach projektu pn. „IPMWORKS – Europejska sieć gospodarstw demonstracyjnych, promująca efektywne rozwiązania w zakresie integrowanej ochrony roślin (IO)”.


Agnieszka Urbańska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

W wydarzeniu uczestniczyli rolnicy, uczniowie szkół, doradcy rolniczy i pracownicy jednostek certyfikujących.

 

Zapraszamy do obejrzenia zapisu video Konferencji

image_pdfimage_print