Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów”

 

XIX edycja konkursu

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów”


odbędzie się
12 maja 2019 roku

 podczas Tragów Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na Wsi”

 

Głównym celem konkursu jest identyfikacja i promocja polskich produktów regionalnych osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od wielu lat wytwarzanych tymi samymi metodami, według tych samych receptur. Ważne jest znalezienie i zachowanie narodowych specjałów zanim odejdą w zapomnienie, wyparte przez „szybką” przemysłową żywność.  

Zapraszamy do udziału w konkursie producentów żywności, w szczególności rolników, którzy prowadzą rolniczy handel detaliczny, restauratorów, gospodarstwa agroturystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły gastronomiczne oraz wszystkich pasjonatów kuchni tradycyjnej i regionalnej.

Konkurs przebiega dwuetapowo:

I etap – w czasie finału regionalnego w Minikowie – wyłonieni zostaną laureaci w kategoriach:

1. Najlepszy regionalny produkt żywnościowy: produkt pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, napoje oraz produkt mieszany.
2. Najlepsza potrawa regionalna.

II etap to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w regionach – wręczone zostaną nagrody na Wielkim Finale Konkursu „Perła 2019”.

Sekcja dotycząca produktu odbędzie się w budynku restauracji Gęsia Dolina, natomiast sekcja dotycząca gastronomii – w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej.

W załączeniu regulaminy oraz formularze zgłoszeniowe XIX edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.

 

Dokumenty do pobrania:

Karta-zgloszenia potrawa-2019

Karta-zgloszenia-produkt-2019

Regulamin-konkursu-nkd

Regulamin-nkd-sr-19-gastronomia

Regulamin-nkd-sr-19-produkt

 

Zgłoszenia produktu/produktów oraz dań i potraw należy dokonać przez wypełnienie Kart zgłoszeniowych i odesłanie
do 10 kwietnia b.r. (liczy się data nadania) na adres:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
89-122 Minikowo
z dopiskiem: NKD – Smaki Regionów

lub osobiście w siedzibie KPODR pokój 27
 

Informacji o konkursie udziela:
Beata Chełminiak
52 386 72 13; 723 692 545

beata.chelminiak@kpodr.pl