Przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Parlamencie Europejskim w Strasburgu

Przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (KPODR) w Minikowie biorą udział w wystawie IPMWORKS w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pt. „W stronę Europy bez pestycydów w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i reformy dotyczącej stosowania środków ochrony roślin zgodnych ze zrównoważonym rozwojem”.

Dzień czwarty –  wizyta Komisarza UE Janusza Wojciechowskiego na wystawie w parlamencie Europejskim w Strasburgu. Debata plenarna w PE w Strasburgu w sprawie dostępności cenowej nawozów.
Janusz Wojciechowski Komisarz UE ds. rolnictwa i obszarów wiejskich, odwiedził stoiska w parlamencie Europejskim w Strasburgu na wystawie „W stronę Europy ograniczającej stosowanie pestycydów w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i reformy dyrektywy dotyczącej stosowania środków ochrony roślin zgodnych ze zrównoważonym rozwojem”.
Wspólnie z Komisarzem w spotkaniu wzięli udział Posłowie Parlamentu Europejskiego, z Francji i Polski uczestniczyli: Poseł Krzysztof Jurgiel, Andżelika Możdżanowska, Beata Mazurek, Zbigniew Kuźmiuk.
Organizatorzy wydarzenia przedstawili działania w projekcie IPMWORKS, jak również omówili praktyczne doświadczenia w interwencjach dotyczących integrowanej ochrony roślin w swoich krajach. W Polsce Kujawsko-Pomorski Ośrodek  Doradztwa Rolniczego w Minikowie promował funkcjonujący system sygnalizacji agrofagów połączony z możliwością podejmowania decyzji w integrowanej ochronie roślin.
Komisarz Janusz Wojciechowski  w rozmowie z Jarosławem  Tarnicki rolnikiem z  Województwa Kujawsko-Pomorskiego z powiatu lipnowskiego, szczególnie interesował się stosowaniem integrowanej ochrony roślin w konkretnym gospodarstwie. Rolnik przedstawił bardziej szczegółowo swoją strategię integrowanej ochrony roślin (IOR) z niskim udziałem środków ochrony roślin. Moim celem i moją motywacją jest (podkreślił Jarosław Tarnicki): innowacyjność, rozwój potencjału gospodarstwa, stosowanie mieszanek zbóż, badanie i ciągłe poszukiwanie najbardziej efektywnych odmian, rentowność gospodarstwa, zmniejszenie dawek środków ochrony roślin (ŚOR) o 30-50% przez użycie coraz lepszych adiuwantów (to znaczy: wspomagaczy – substancji pomocniczej znajdującej się w środkach ochrony roślin obok substancji aktywnej lub też dodawana do cieczy roboczej, poprawiająca jej skuteczność biologiczną poprzez modyfikacje właściwości fizycznych oraz chemicznych cieczy roboczej), dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi rolnikami, testowanie nowych maszyn i rozwiązań technologicznych, certyfikacja w systemach jakości oraz dążenie do rolnictwa 4.0 i rolnictwa węglowego.
Aby moje gospodarstwo rolne się rozwijało – stwierdza Jarosław Tarnicki w rozmowie z Komisarzem i Posłami do Parlamentu Europejskiego – muszę cały czas iść do przodu, testować różne rzeczy, liczyć wszystkie koszty, stosować poplony, użycie rolnictwa 4.0. Rolnik wspomniał również, że brakuje ŚOR, które można stosować w niższych temperaturach. Ważne jest, aby nie przeinwestować w gospodarstwie, dodaje. Dobrze jest stosować nowoczesne maszyny, płodozmian, zwiększać efektywność, obniżać koszy produkcji oraz obniżać wpływ ŚOR na środowisko.
Ciekawa była również wypowiedź Jarosława Tarnickiego, że akceptacja niektórych chorób, nie mających wpływu na plon. Monitoring codzienny, dobór coraz lepszych odmian. Integrowana Produkcja i rolnictwo węglowe są kolejnym wyzwaniami. Ograniczenia: Koszty zakupu nowoczesnego sprzętu.
Europejska sieć gospodarstw demonstracyjnych promujących niskie zużycie środków ochrony roślin i efektywne ekonomicznie strategie ochrony roślin podkreślił na spotkaniu w Parlamencie Europejskim  dr Ryszard Zarudzki Z-ca Dyrektora Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Uwaga:
Zaproszony przez KPODR rolnik, Jarosław Tarnicki, uczestniczy w projekcie IPMWORKS, posiada wykształcenie w dziedzinie entomologii, świadomie i proaktywnie praktykuje integrowaną ochronę roślin w swoim gospodarstwie i chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. W wystawie uczestniczył również  Josip Zubac specjalista KPODR, wspierał udział rolnika, przygotował prezentacje, broszurę na temat gospodarstwa Jarosława  Tarnickiego,  jako bardzo dobrego przykładu działań zgodnych z integrowaną ochroną roślin.

Przypominamy:
przedstawione wydarzenie jest zorganizowane w związku z lutową sesją Parlamentu Europejskiego w Strasburgu oraz odbywającą się tam konferencją IPMWORKS dotyczącą Europejskiej sieci gospodarstw demonstracyjnych. Związana jest z efektywnymi rozwiązaniami w zakresie integrowanej ochrony roślin, a także debatą plenarną na temat przystępności cenowej nawozów.

W projekcie uczestniczą partnerzy z 16 krajów europejskich pod przewodnictwem francuskiego instytutu INRAE. KPODR jako przedstawiciel Polski pełni dodatkowo funkcję lidera największego w projekcie sektora roślin uprawnych, a także koordynuje główną część zadań w projekcie, tj. prowadzenie demonstracji w gospodarstwach włączonych do sieci gospodarstw demonstracyjnych IPMWORKS.

Debata plenarna w PE w Strasburgu  z sprawie dostępności cenowej nawozów
W debacie uczestniczył Komisarz Janusz Wojciechowski i Posłowie PE członkowie  Komisji Rolnictwa PE. Jednym z mówców był Poseł PE Krzysztof Jurgiel, który w swoim wystąpieniu stwierdził m.in., że:
Rolnicy w Polsce oczekują stabilizacji cen nawozów. Skoki cenowe środków do produkcji destabilizują rynki. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej popiera działania Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.
Należy skutecznie realizować działania zawarte w komunikacie komisji dotyczącym zapewnienia dostępności i przystępności cenowej nawozów.
Moim zdaniem (Posła Krzysztofa Jurgiela –  przyp. red.) ważna jest, aby Komisja uruchomiła w 2023 r. rezerwę rolną na rzecz wsparcia rolników z przeznaczeniem na nadzwyczajne środki regulacji rynku oraz niezwłocznie akceptowała wnioski rządu polskiego.
Uważam – podkreślił poseł PE, że potencjał produkcyjny unijnego przemysłu nawozowego może w pełni zaspokoić potrzeby rolnictwa w UE.  Ponadto dodał, że konieczne jest utrzymanie ochrony europejskiego rynku nawozowego przed dumpingiem z krajów trzecich, w szczególności z Rosji.

Dzień trzeci w Parlamencie Europejskim. Tym razem ważne spotkanie z Panią Poseł Anną Fotygą i Posłem Krzysztofem Jurgielem.

Dyskusja koncentrowała się na możliwościach stosowania przyjętych rozwiązań w Polsce systemu ostrzegania przed agrofagami (szkodnikami i chorobami roślin uprawnych)  wraz z Systemem  Wspomagania Decyzji (SWD) dla strategii ochrony roślin.  System ten składa się z kilku elementów.

Publiczne doradztwo rolnicze
Przeszkoleni doradcy publiczni z całej Polki wyposażeni w narzędzia i urządzenia
do monitorowania agrofagów oraz stosowną metodologię.

Metodologia
Kompleksowa metodyka raportowania sygnalizacji i monitorowania agrofagów roślin. Opracowana przez Instytut Ochrony Roślin-PIB dla doradców i rolników dla grup roślin: uprawy rolne, warzywnicze, sadownicze, rośliny włókniste, zielarskie, przemysłowe, ozdobne jak również dodatkowe inne bezpłatne materiały edukacyjne dla wszystkich rolników/doradców na temat integrowanej ochrony roślin.

Sygnalizacja zagrożeń
Sieć ostrzegania przed agrofagami roślin obejmująca ponad 500 punktów monitoringu w Polsce, gdzie prowadzone są systematyczne obserwacje ponad 15 gatunków.

Stacje meteorologiczne
Sieć stacji i dane z ponad 500 stacji meteorologicznych z całej Polski.

Platformy internetowe
Dwie platformy internetowe do prezentacji danych.
   

System Wspomagania Decyzji (SWD)
Krajowa platforma doradztwa rolniczego z SWD i wczesnego sygnalizowania zagrożeń, kontakt z doradcami, śledzenie pochodzenia produktu, sieć stacji meteorologicznych, zarządzanie gospodarstwem online.

Jak to działa?
Wyszkoleni doradcy monitorują uprawy i szczegółowo raportują online do centralnej platformy połączonej z innymi usługami, takimi jak eDWIN, gdzie dodawane są informacje meteorologiczne. SWD jest bezpłatny. Więcej patrz: www.edwin.gov.pl

 

Drugi dzień pobytu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu

W drugim dniu pobytu – 14.02 miało miejsce spotkanie z Posłem EP Krzysztofem Jurgielem. Poruszono szereg spraw dotyczących pracy Parlamentu Europejskiego i problemów europejskiego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Na naszym  stoisku na wystawie poświęconej prezentacji projektu odbyło się kilka spotkań z Posłami do Parlamentu Europejskiego: Krzysztofem Jurgielem, Anną Fotygą, Izabelą Kloc, Elżbietą Kruk, Bogdanem Rzońcą, Elżbietą Rafalską, Markiem Belką. Posłowie interesowali się naszym krajowym system ograniczania stosowania środków chemicznych. Metodami ochrony biologicznej ochronnych przed chorobami i szkodnikami w uprawach rolnych. Jak chronić glebę przed zachwaszczeniem a rośliny przed szkodnikami z możliwie najmniejszym udziałem środków chemicznych. W kolejnych dniach wystawy i pobytu delegacji w Parlamencie Europejskim. planowane są kolejne spotkania z posłami do Parlamentu Europejskiego jak i nawiązywanie nowych kontaktów. 

Spotkanie z Posłem do Parlamentu Europejskiego Krzysztofem Jurgielem (w środku). Delegacja z Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  w składzie: zastępca dyrektora KPODR Ryszard Zarudzki (drugi od prawej), Josip Zubac specjalista ds. produkcji roślinnej (pierwszy z lewej) i współpracujący z KPODR  rolnik Jarosław Tarnicki (pierwszy z prawej), prowadzący gospodarstwo demonstracyjne.

 

Pierwszy dzień pobytu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu

Delegacja KPODR w składzie: zastępca dyrektora KPODR Ryszard Zarudzki, specjalista ds. produkcji roślinnej Josip Zubac i rolnik współpracujący z KPODR Jarosław Tarnicki bierze udział w wystawie organizowanej w ramach projektu IPMWORKS w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Wydarzenie jest zorganizowane w związku z lutową sesją Parlamentu Europejskiego w Strasburgu oraz odbywającą się tam konferencją IPMWORKS, dotyczącą europejskiej sieci gospodarstw demonstrujących efektywne rozwiązania w zakresie integrowanej ochrony roślin, a także debatą plenarną na temat przystępności cenowej nawozów. Zostaliśmy zaproszeni w dniach 13-16.02.2023 r. do uczestnictwa w sesji plenarnej w Strasburgu.

 

Temat wystawy w Parlamencie Europejskim to: „W stronę Europy bez pestycydów w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i reformy dyrektywy SUD/SUR (dotyczącej stosowania środków ochrony roślin zgodnych ze zrównoważonym rozwojem)". W ramach wystawy zaproszony został szereg ekspertów z państw członkowskich, którzy wyjaśnią działania w projekcie IPMWORKS, jak również omówią praktyczne doświadczenia w interwencjach dotyczących integrowanej ochrony roślin w swoich krajach. KPODR będzie promował funkcjonujący w Polsce system sygnalizacji agrofagów połączony z systemem podejmowania decyzji w integrowanej ochronie roślin.

Delegacja KPODR weźmie również udział w spotkaniach z Posłami do Parlamentu Europejskiego.

Zaproszony przez KPODR rolnik, Jarosław Tarnicki, uczestniczy w projekcie IPMWORKS, posiada wykształcenie w dziedzinie entomologii, świadomie i proaktywnie praktykuje integrowaną ochronę roślin w swoim gospodarstwie i chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. Podczas wystawy, z pomocą specjalisty KPODR Josipa Zubaca, zaprezentuje on stworzoną w ramach projektu broszurę na temat własnego gospodarstwa jako przykładu działań zgodnych z integrowaną ochroną roślin.

KPODR w Minikowie od 2020 r. realizuje projekt pn. „IPMWORKS – Europejska sieć gospodarstw demonstrująca efektywne rozwiązania w zakresie integrowanej ochrony roślin”, który ma na celu wzmocnić stosowanie i wdrażanie metod zintegrowanego zarządzania szkodnikami, oraz zwiększyć wykorzystanie najmniej niebezpiecznych i niechemicznych alternatyw dla pestycydów w walce ze szkodnikami upraw przy pomocy tworzenia sieci gospodarstw demonstracyjnych promujących dobre praktyki w tym zakresie.

W projekcie uczestniczą partnerzy z 16 krajów europejskich pod przewodnictwem francuskiego instytutu INRAE. KPODR jako przedstawiciel Polski pełni dodatkowo funkcję lidera największego w projekcie sektora roślin uprawnych, a także koordynuje główną część zadań w projekcie, tj. prowadzenie demonstracji w gospodarstwach włączonych do sieci gospodarstw demonstracyjnych IPMWORKS.

image_pdfimage_print