DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach II Schematu Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
serdecznie zapraszają 26 listopada 2020 r. na konferencję w formie zdalnej

 

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO

pod hasłem:

„Innowacyjne technologie w zarządzaniu gospodarstwem rolnym – Inteligentne Rolnictwo”.

 

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji operacji Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Do udziału w konferencji zapraszamy rolników, doradców rolniczych, przedstawicieli grup operacyjnych EPI, przedsiębiorców sektora rolnego, przedstawicieli nauki, brokerów innowacji, przedstawicieli organizacji  samorządowych i pozarządowych.

Celem konferencji jest zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w gospodarstwie rolnym warunkujących wzrost dochodu rolniczego oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w tym zakresie.

Konferencja obejmuje obrady plenarne, a w nich:

  1. Ogłoszenie wyników I edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Doradca Roku”,
  2. Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI,
  3. Działanie grupy operacyjnej EPI w praktyce,
  4. Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW) – obszar współpracy na rzecz gospodarowania wodą w rolnictwie,
    oraz panele dyskusyjne: produkcja roślinna, produkcja mleka.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.30. Karty zgłoszenia uczestnictwa/skan/ prosimy przesłać do dnia 19 listopada 2020 r. na e-mail: szkolenia.poznan@cdr.gov.pl.

Osoby do kontaktu:
Organizacja konferencji:
Agnieszka Nowicka-Czerny: e-mail: a.nowicka@cdr.gov.pl; tel. 61 823 20 81

Opieka merytoryczna:
Iwona Kajdan-Zysnarska e-mail: i.zysnarska@cdr.gov.pl; tel. 61 823 20 81
Michał Sosiński e-mail: michal.sosinski@wodr.poznan.pl; tel. 61 862 04 92

 

Do pobrania:
Program konferencji
Karta zgłoszenia

Link do strony informującej o konferencji (możliwość pobrania karty zgłoszenia i harmonogramu): https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/3518-dzien-przedsiebiorcy-rolnego-2020