Animacje Przyrodnicze “Tropem przyrody”

W dniach 7-10.10 br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyły się Animacje Przyrodnicze pn. "Tropem przyrody", skierowane do dzieci klas 1 i 4 szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Celem wydarzenia jest poznanie piękna, bogactwa i bioróżnorodności otaczającej przyrody naszego województwa.

Zajęcia prowadził Dawid Kilon

 

Dzień I

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 z Nakła

Klasa IA

 

Dzień II

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle

Klasa IVA i IVB

 

Dzień III

Szkoła Podstawowa w Sadkach

Klasa IC

 

 

Dzień IV

Szkoła Podstawowa w Kruszynie

Klasy IA, IB

 

Foto: Jarosław Domiński, Damian Oparzela, Joanna Szczęsna