Animacje Przyrodnicze „Tropem przyrody”

 

 

                                     

 

W dniach od 7.10 do 10.10 br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyły się cztery jednodniowe animacje przyrodnicze pn. „Tropem przyrody”, skierowane do dzieci klas 1-5 szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Animacje zostały przeprowadzone na terenie ścieżki dydaktycznej „Na Krawędzi Doliny Noteci” w Minikowie. Lokalizacja ścieżki dydaktycznej to obszar objęty siecią Natura 2000, która prowadzi przez rezerwat Hedera i Las Minkowski, co daje możliwość odkrywania sekretów różnych form przyrody. Zajęcia na ścieżce pozwoliły na poznanie problematyki inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt, które stanowią zagrożenie dla rodzimej przyrody. Podczas spaceru ścieżką dydaktyczną uczestnicy mogli zaobserwować tropy, które pozostały po porannych przechadzkach zwierząt. Tereny te, to także typowe formy lasu grądowego i łęgowego. Bogactwo przyrody swoją różnorodność może zawdzięczać zróżnicowanemu ukształtowaniu terenu oraz przepływającej rzece Noteć.

Celem szczególnym spotkania była promocja walorów przyrodniczych Naszego województwa, w tym łąk nadnoteckich, a także bogatej flory i fauny regionu. Edukacja przyrodnicza powinna być priorytetem i polegać na połączeniu wielu metod nauczania z problemem współczesnego świata. Naukę tę należy rozpoczynać już od najmłodszych lat, by kształtować świadomość oraz wypracować zasady korzystania ze środowiska przyrodniczego. Istotnym celem przedsięwzięcia było więc podniesienie świadomości dzieci, które poprzez swoje małe decyzje mają wpływ na przyrodę w późniejszym życiu. Animacje przyrodnicze stały się wskazówką dla uczestników, jak postępować, by chronić bogactwo przyrodnicze i różnorodność, która jest bezcennym skarbem tego regionu.

Realizacja animacji przyrodniczych pn. „Tropem przyrody” była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Joanna Szczęsna
KPODR Minikowo

 

Dzień I

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 z Nakła

Klasa IA

 

Dzień II

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle

Klasa IVA i IVB

 

Dzień III

Szkoła Podstawowa w Sadkach

Klasa IC

 

 

Dzień IV

Szkoła Podstawowa w Kruszynie

Klasy IA, IB

 

Foto: Jarosław Domiński, Damian Oparzela, Joanna Szczęsna