Ministerstwo Rolnictwa przypomina ….

 

MRiRW zależy na wszystkich opiniach i propozycjach do planu strategicznego, od naszych beneficjentów oraz kontrahentów, którzy uczestniczą w rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego i posiadają mailbox:///C:/Users/Minikowo/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/9aag605e.default/Mail/server.kpodr.pl/Inbox?number=19587&part=1.1.7&filename=image005.jpgpraktyczną wiedzę i doświadczenie pozwalające zapewnić właściwe dostosowanie wsparcia z WPR do rzeczywistych potrzeb rolników, przetwórców, przedsiębiorców, eksporterów oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

Uwagi/opinie mailbox:///C:/Users/Minikowo/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/9aag605e.default/Mail/server.kpodr.pl/Inbox?number=19587&part=1.1.2&filename=image007.jpgdo projektu planu można zgłaszać za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej: mailbox:///C:/Users/Minikowo/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/9aag605e.default/Mail/server.kpodr.pl/Inbox?number=19587&part=1.1.3&filename=image008.jpgmailbox:///C:/Users/Minikowo/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/9aag605e.default/Mail/server.kpodr.pl/Inbox?number=19587&part=1.1.4&filename=image009.jpg

www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr

Priorytetem MRiRW jest przygotowanie Planu Strategicznego WPR w taki sposób, żeby środki, które mailbox:///C:/Users/Minikowo/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/9aag605e.default/Mail/server.kpodr.pl/Inbox?number=19587&part=1.1.5&filename=image010.jpgbędą przeznaczone na jego realizację, mogły zostać wykorzystane prawidłowo i żeby przyniosły mailbox:///C:/Users/Minikowo/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/9aag605e.default/Mail/server.kpodr.pl/Inbox?number=19587&part=1.1.6&filename=image004.jpgwymierne efekty dla rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przypominamy-do-15-lutego-mozna-zglaszac-uwagi-do-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej