Promocja oraz upowszechnianie wiedzy o pszczelarstwie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

FUNDACJA EDUKACJI EKONOMICZNEJ I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
wraz
KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKIEM DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE

 

realizują operację pt.

Promocja oraz upowszechnianie i podnoszenie poziomu wiedzy na temat pszczelarstwa podczas konferencji branżowej oraz ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Roku

 

CELEM OPERACJI jest

podniesienie jakości realizacji PROW poprzez podniesienie poziomu wiedzy i możliwości podejmowania i wprowadzenia innowacji w obszarze pszczelarstwa, przekazywanie informacji o roli pszczoły w środowisku i promowanie najlepszych praktyk pszczelarskich.

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich