OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU

    ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU

 

Od 7 do 11 października 2019 r. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Radom realizował projekt w formie wyjazdu studyjnego pod nazwą „OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU”.

Wizyta w Norwegii odbyła się w ramach ,,Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Celem głównym projektu było wsparcie z zakresie rozwoju działalności wytwórczej gospodarstw rolnych i organizacji łańcucha dostaw produktów żywnościowych służących  zwiększeniu udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez poszerzenie wiedzy dotyczącej wytwarzania i przetwórstwa na poziomie gospodarstwa poprzez prezentację dobrych praktyk  w południowo – zachodniej Norwegii.

Cele szczegółowe dotyczyły:

– promowania krótkich systemów sprzedaży żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym;
– promowania współpracy w ramach dystrybucji żywności lokalnej w łańcuchach dostaw;
– wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego i form dystrybucji żywności;
– problemów zagospodarowania i ochrony ziemi rolniczej;
– efektywnego  wykorzystania gospodarstw rolnych wokół miast;
– promowania sprzedaży bezpośredniej i skróconego łańcucha dostaw;
– różnorodności genetycznej zwierząt i roślin.

 

Zrealizowana operacja „OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU” wskazała polskim rolnikom i doradcą, w jaki sposób można kreować wizerunek obszarów wiejskich, aby zwiększyć dochody gospodarstw rolnych i osiągnąć korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne wykorzystując środowisko naturalne i tradycję regionalną.

Informacje uzyskane podczas wizytacji norweskich gospodarstw polscy rolnicy będą mogli wykorzystać do prowadzenia działalności we własnych gospodarstwach. Przystąpienie do zakładania działalności Rolniczego Handlu Detalicznego i przetwórstwa w ramach Działalności Marginalnej, Lokalnej i Ograniczonej (MOL), pozwoli rolnikowi na przetwarzanie własnych produktów lokalnych.

Ta forma realizacji operacji pozwoliła do pozyskania i dała możliwość upowszechniania informacji o innowacyjnych rozwiązaniach i dobrych praktykach w rolnictwie, produkcji żywności i przetwórstwie na obszarach wiejskich w północno- zachodniej Norwegii.

Farma z hodowlą krów i charakterystycznymi dla krajobrazu Norwegii pokrytymi trawą dachami budynków gospodarczych.

 

W trakcie wyjazdu studyjnego zaprezentowane zostały przykłady funkcjonowania małego przetwórstwa w gospodarstwach rolnych, organizowania form sprzedaży bezpośredniej oraz działań zespołowych na rzecz tworzenia systemów dystrybucji lokalnej żywności.

Odwiedzono 10 gospodarstw rolnych specjalizujących się w różnych kierunkach specjalizacji produkcji:

– optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego na przykładzie wędzarni łososia norweskiego;

– w systemach wspierających wytwarzanie żywności wysokiej jakości, certyfikowanej na bazie lokalnego surowca, produktów o certyfikowanej jakości (jako przykład może posłużyć gospodarstwo https://www.godkalven.no z produkcją wołowiny i cielęciny);

– wspieraniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie wiedzy w obszarze przetwórstwa lokalnego i form dystrybucji żywności (jako przykład może posłużyć gospodarstwo htpps://www.vollysteri.no z produkcją serów długodojrzewających);

– upowszechnianiu wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym (jako przykład może posłużyć zakład : Trond Norland, Norlandsvegen 60, 4120 Tau z produkcją wieprzowiny);

– promowaniu współpracy w ramach dystrybucji żywności lokalnej w łańcuchach dostaw – sprzedaż bezpośrednia (jako przykład może posłużyć farma Steinsto – sadownictwo, uprawa owoców jagodowych, przetwórstwo, gastronomia https://www.steinsto.no);

– efektywnym wykorzystaniu gospodarstw rolnych wokół miast (jako przykład może posłużyć gospodarstwo https://hardangersider.no z produkcją sadowniczą takich produktów jak cydr, calvados, okowita).

W wyjeździe uczestniczyło 22 rolników i doradców rolnych z terenu województwa mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego.

Grupa uczestników wyjazdu studyjnego do Norwegii.

 

Chęć rozwoju działalności w zakresie sprzedaży bezpośredniej produktów rolno-spożywczych i stale zmieniające się przepisy prawa w tym zakresie przyczyniają się do poszukiwania nowych rozwiązań i przykładów zagranicznych mających ulepszyć funkcjonowanie sprzedaży bezpośredniej z polskich gospodarstw rolnych. Zagadnienia sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego stanowią aktualny przedmiot zainteresowania polskich rolników, instytucji branżowych i konsumentów. Kraje europejskie dysponują innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi lokalnych systemów sprzedaży żywności, zwłaszcza w krótkich łańcuchach dostaw.

A tu można zobaczyć odwiedzane miejsca

 

Tekst:
Ewa Stanik
Główny specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich
MODR Oddział Radom