Konkurs wiedzy ekologicznej „Z ekologią na co dzień.”

Kujawsko-pomorskie Miodowe Lato  w Zarzeczewie  to  święto pszczelarzy, pszczelarstwa i miodu. A skoro pszczoły, to bioróżnorodność i naturalnie czyste środowisko.  Przy takich okazjach warto zwracać szczególną uwagę na ochronę środowiska i przypominać jak ogromny  wpływ na przyrodę ma działalność człowieka. Często niewielkim nakładem pracy, zmianą codziennych zachowań możemy pozytywnie oddziaływać na otaczające nas środowisko.  Odpowiednia wiedza pomaga w dokonywaniu dobrych wyborów i kształtowaniu ekologicznych postaw. 

W ramach edukacji ekologicznej 6 sierpnia br. w Zarzeczewie, specjaliści z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  zorganizowali konkurs wiedzy ekologicznej pn. „Z ekologią na co dzień”. Konkurs, jako forma sprawdzenia wiedzy, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Odwiedzający  targi  już od wczesnych godzin rannych  oczekiwali na jego rozpoczęcie. Test polegał na udzieleniu odpowiedzi na 10 pytań o tematyce  ekologicznej.  Wśród odwiedzających stoisko KPODR, wiele osób zdecydowało się sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i gospodarki odpadami.  Niektóre pytania sprawiały uczestnikom pewne trudności ale z ciekawością poznali prawidłowe odpowiedzi.

Osoby, które prawidłowo rozwiązały testy otrzymały  nagrody w postaci  zestawów roślin i krzewów do ogrodu ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W ramach konkursu Komisja wyłoniła 3 laureatów, 7 wyróżnionych i 40 uczestników. Według regulaminu konkursu laureatami zostały pierwsze 3 osoby, które bezbłędnie odpowiedziały na wszystkie 10 pytań. Wyróżnienie otrzymało 7 osób, które popełniły nie więcej niż 1 błąd w teście. Nagrody otrzymało również 40 pozostałych uczestników konkursu, którzy popełnili nie więcej niż dwa błędy.

Zwycięzcy oraz uczestnicy konkursu otrzymali zestawy roślin, które  upiększą ich ogrody i posesje oraz przyczynią  się do zwiększenia różnorodności biologicznej. Na stoisku KPODR można było również zaopatrzyć się w wydawnictwa o tematyce związanej z ekologią, zielarstwem oraz  bioróżnorodnością.

Karina Wroniecka

Fot. Natalia Czyżewska-Suchoń

Zarzeczewo, 6 sierpnia 2023 r.

image_pdfimage_print