Konkurs o nagrodę Marszałka – Agricola – Syn Ziemi.

Statuetki Agricola – Syn Ziemi, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl

Wyróżnienie i promocja najbardziej przedsiębiorczych rolników gospodarujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, promocja i prezentacja różnorodnej aktywności kobiet w zakresie działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej, promowanie nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej na terenach wiejskich, kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa i podkreślenie znaczenia rolnictwa w gospodarce województwa kujawsko-pomorskiego – takie cele przyświecają organizatorom konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Agricola – Syn Ziemi.

Konkurs skierowany jest do osób, które mieszkają i prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego co najmniej przez 2 lata oraz kobiet prowadzących działalność zawodową i społeczną na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.

Instytucjami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów do konkursu są: samorządy terytorialne, związki i organizacje społeczno-zawodowe rolników, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz organizacje pozarządowe.

Zgłoszenia przyjmowane są  w Biurach Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Wykaz biur znajduje się pod adresem http://www.kpir.pl/index.php/biura-kpir

Zgłoszenia kandydatów należy nadesłać do 30 czerwca 2022 r.

Informacji na temat Konkursu udziela Departament Rolnictwa i Geodezji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,

tel. (056) 621-59-34, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl

Zachęcamy do  współpracy i zgłaszania kandydatów na konkurs.

Do pobrania:

 

image_pdfimage_print