Harmonogram obsługi rolników przez pracowników KPODR w zakresie sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie w 2023 r.

UWAGA! Do 30 czerwca 2023 r. jest wydłużony termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR.

Harmonogram obsługi rolników przez pracowników KPODR w Minikowie w zakresie sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie w 2023 r.

 

do pobrania:
Harmonogram terminów preferencyjnych 3 – 28 kwietnia 2023 r.

 

Udzielamy doradztwa przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie,
terminy preferencyjne przyjmowania rolników prowadzących produkcję:

• roślinną od 3 do 14 kwietnia 2023 r.

• zwierzęcą i roślinno-zwierzęcą od 17 kwietnia do 28 kwietnia 2023 r.

 

Kontakt z naszymi doradcami:
https://www.kpodr.pl/kontakt/powiatowe-zespoly/