Strączkowe i zboża jare udało się zasiać w marcu

W tym sezonie przedwiośnie wyglądało nieco inaczej niż w poprzednich latach, mimo to udało się nam zasiać jeszcze w marcu rośliny strączkowe i zboża jare.  Siew Bobiku i wyki (7 odmian), łubinu (4 odmiany) i grochu (7 odmian), wykonaliśmy 26 marca. Siewu dokonano jak zwykle siewnikiem pneumatycznym Kverneland Optima. Natomiast zboża jare w tym: pszenica jara (19 odmian), pszenżyto jare (5 odmian), jęczmień jary (18 odmian), owies (10 odmian) udało się zasiać 31 marca. Oprócz tego, w tym dniu wysialiśmy 3 odmiany żyta jarego, które były wysiane także wcześniej – 15 października jako przewódki. Oba sposoby wysiewu, prezentowane są na tym samym bloku obok siebie, aby łatwiej było ocenić wartość siewu przewódkowego. Wysialiśmy także w tym dniu mieszankę strączkowo gorczycową (groch, łubin, wyka jara, gorczyca), jako demonstrację mieszanki poplonowej.

 
Fot. M.Radzimierski. 31 marca pogoda w Grubnie sprzyjała siewom.

Warunki do siewu zarówno 26 jak i 31 marca były bardzo dobre. Odpowiedniea temperatura i wilgotność gleby sprzyjały szybkim i sprawnym technicznie siewom. Przedsiewnie zastosowano nawożenie N,P,K,Mg,S.

 
Fot. M.Radzimierski. Jak zawsze, poletka to także miejsce praktyk dla uczniów szkoły rolniczej TR w Grubnie.

Zboża ozime i rzepak przezimowały bardzo dobrze, zostały zasilone azotem i teraz bardzo szybko regenerują się po zimie. Zwłaszcza rzepak, który został nieco uszkodzony przez zwierzęta (sarny i zające), a jak widać na zdjęciach, nie będzie to miało istotnego wpływu na demonstrację rzepaku, a więc i na plonowanie. 


Fot. M.Ślesar. Pszenica ozima w Grubnie – 1 marca 2021 roku.


Fot. M.Ślesar. Rzepak w Grubnie szybko się regeneruje – 2 marca 2021roku.

 

Zapraszamy na Krajowe Dni Pola do Minikowa 19-20 czerwca 2021, a także do odwiedzania kolekcji odmian w Grubnie. Kujawsko-Pomorskie Dni Pola Grubno 2021 planowane są na 12-13 czerwca. Zapraszamy także do odwiedzania naszej strony internetowej www.kpodr.pl na której można znaleźć wszelkie informacje o lokalizacji poletek demonstracyjnych, zdjęcia poszczególnych odmian, a także filmy i bieżące informacje z lustracji pól.

Relacje są dostępne na stronie www.kpodr.pl pod hasłem Krajowe Dni Pola Minikowo 2021  (kolekcja w Minikowie)
i Kujawsko-Pomorskie DNI POLA 2021 w Grubnie  (kolekcja w Grubnie).

 

Inne artykuły:

Kolekcja odmian w Grubnie przed zimą 25.11.2020

W Grubnie zasiano przewódki – lustracja –13.10.2020

Zasiano oziminy na XXV Kujawsko-Pomorskie DNI POLA w Grubnie  24.09.2020

Rzepak w Grubnie już zasiany 26.08.2020

 

tekst:
Marek Radzimierski

Główny specjalista ds. zbóż