Lustracja demonstracji upowszechnieniowej pszenic w Gostkowie

17.11.2021 roku w Gostkowie w gospodarstwie Ewy i Jana Grodzickich przeprowadzono lustrację demonstracji polowej pszenic ozimych. W tym miejscu, na polu o powierzchni 1,6 ha, na stanowisku po ziemniakach wysiano 8 odmian pszenic ozimych, trzech firm hodowlano-nasiennych. Hodowla Roślin Smolice przekazała do siewu pszenicę orkisz odmiany ORKUS oraz 2 odmiany populacyjne ozime – SYMETRIA i BELISSA, Hodowla Roślin Strzelce demonstruje odmiany EUFORIA, RIPOSTA i WILEJKA, a Hodowla Roślin DANKO prezentuje odmiany REDUTA i LAWINA. Tematem tej demonstracji jest „Porównanie nowych odmian pszenicy ozimej w warunkach technologii gospodarstwa rolnego”.
 

  

Fot. Rolnik zadowolony ze wschodów na kolekcji pszenic ozimych.

Po wielu spotkaniach i rozmowach z rolnikami okazało się, że wielu z nich chciałoby spróbować siewu większej liczby odmian zbóż, nie tylko pszenicy, w warunkach własnego gospodarstwa. Dlaczego? Odpowiedź może być tylko jedna – w warunkach, które sam stworzę mogę ocenić najlepiej, który typ roślin może być dla nich najlepszy. Takie praktyki stosuje wielu przodujących rolników w innych krajach o wysokim poziomie kultury rolnej. Jako doradca spotkałem się z tym w Danii, Niemczech czy Francji. Demonstracje, jakie tam spotkałem dotyczyły także nawożenia i ochrony roślin w różnym zakresie.

Rolnik Jan Grodzicki zasiał więc 8 odmian pszenic przy obsadzie około 350 szt./m2. W przypadku pszenic populacyjnych ilość nasion oscylowała wokół 170 kg, a przy orkiszu 320 kg. Wysiewu dokonano siewnikiem pneumatycznym na szerokość 3 m i głębokość 2-3 cm. Stanowisko po ziemniakach jest w bardzo wysokiej kulturze na glebie klasy III b–IV a, o bardzo wysokiej zawartości fosforu i potasu. Dlatego przed siewem nie zastosowano tych nawozów. Natomiast wysiano 1,2 tony wapna węglanowego oraz 100 kg Kizerytu (siarczanu magnezowego). Na wiosnę planujemy zastosowanie około 60 kg soli potasowej i w kilku dawkach łącznie około 150 kg azotu.
 

  

Fot. Pobrane podczas lustracji rośliny pszenic populacyjnych są w fazie 3 liści, natomiast orkisz w fazie krzewienia i ma już 2 pędy.
 

  

Fot. Z lewej orkisz, z prawej pszenica populacyjna.
 

29 października zastosowano herbicyd BAKARA TRIO 516 w dawce 0,45 l/ha z dodatkiem Stabilanu 0,1 l/ha.

Jak widać na zdjęciach stan roślin na plantacji jest dobry do bardzo dobrego. Orkisz jest już w fazie krzewienia i ma już po 2 pędy. Wszystkie pozostałe odmiany mają po 3 liście i rozpoczynają krzewienie. Kondycja roślin i stan zdrowotny jest bardzo dobry.

 

Opracowanie i fot.
Marek Radzimierski
KPODR w Minikowie O/Przysiek

image_pdfimage_print