WIEDZ I MĄDRZE JEDZ – 2020


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja odpowiedzialna za treść informacji IsoTech sp. z o.o.
Kampania medialna Wiedz i Mądrze Jedz 2020 – czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polsce.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmów z serii
„WIEDZ I DOBRZE JEDZ”

W odcinku
Reportaże z gospodarstw:
Z serowarni Gospodarstwa Rolnego w Ślesinie.
Pani Anny Gus, produkującej sery.
Wzmacnianie pozycji rolnika w łańcuchu od producenta do konsumenta.
Wiejska e-skrzynka, szansą dla większych i mniejszych producentów.
Lokalna produkcja żywności, kompleksowa oferta sprzedaży, budowa sieci dystrybucji.

 

 

W odcinku
Reportaż z gospodarstwa Pana Piotra Urtonowskiego, produkującego sery.
Skracanie łańcucha dostaw, Wiejska e-skrzynka, Rolniczy Handel Detaliczny (RHD).

 

 

W odcinku
Reportaże z gospodarstw:

Pani Marzeny Górskiej, która zajmuje sie hodowlą gęsi.
Pana Michała Sędłaka „Folwark Warzyn” producenta przetworów ekologicznych.
Pani Ewy Chabowskiej, gospodarstwo sadownicze.
Pani Moniki Przychodzkiej, producenta serów podpuszczkowych.
Krótkie łańcuchy dostaw.
Rolniczy Handel Detaliczny (RHD).
Wiejska e-skrzynka.

 

 

 

W odcinku
Reportaże z gospodarstw:

Pani Ewy Bielskiej, gospodarstwo rolne.
Pana Janusza Zabory, gospodarstwo rolne.
O ekologii w rolnictwie.
Krótkie łańcuch dostaw.
Wypowiedź Ryszarda Kamińskiego Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

W odcinku
Reportaże:

Rozmowa z Mieczysławem Babalskim, producentem żywności ekologicznej.
Co to jest i na czym polega  „Zielone mleko” – Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy.
Rozmowa z rolnikiem w ramach inicjatywy „zielone mleko” – Panem Józefem Gostomczykiem, producentem bydła.
O Rolnictwie ekologicznym.
Inicjatywy rolnicze w ramach krótkich łańcuchów dostaw.
Rolniczy Handel Detaliczny.
O dobrostanie zwierząt.
Wypowiedź Ryszarda Kamińskiego Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

W odcinku
Idea krótkich łańcuchów dostaw żywności w praktyce.
Jak Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje, zakłada i promuje krótkie łańcuchy – Wiejska e-skrzynka.
Rozmowy z członkami grupy.
Przykłady z innych województw.

 

 

 

WIEDZ I MĄDRZE JEDZ – 2020


WIEDZ I MĄDRZE JEDZ – CZYLI JAK ZWIĘKSZYĆ ODDZIAŁYWANIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI NA ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY OBSZARÓW WIEJSKICH BY WDROŻYĆ EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD W POLSCE.

 

Celem kampanii jest przygotowanie i zrealizowanie OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII MULTI-MEDIALNEJ WIEDZ I MĄDRZE JEDZ opisującą możliwości i przykłady organizowania rynków lokalnych i rozwijania systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) w większej skali oraz przeprowadzenie BADAŃ POTENCJAŁU RYNKÓW LOKALNYCH w 4 województwach.

Kampania przyczyni się do budowania świadomości wśród producentów, konsumentów, organizatorów systemów KŁŻ oraz interesariuszy rynku żywności o znaczeniu, efektów oraz potencjale rynkowym rozwoju systemów KŁZ. Zwrócimy uwagę na pozytywne i obiecujące rozwiązania skalowania systemów KŁŻ w Polsce i w innych krajach UE, aby pokazać że Polskie doświadczenia i rozwiązania mają potencjalnie duże znaczenie dla wdrożenia w praktyce nowego priorytetu Komisji Europejskiej pn. Europejski Zielony Ład oraz z nimi związaną strategię „Od Pola do Stołu”.

Problem, który zaistniał – na który nasza Kampania odpowiada – to brak wiedzy i zrozumienia istoty potencjału wykorzystania małych gospodarstw rolnych do produkcji rolnej i żywnościowej w małej skali jako elementu rozwoju rynków lokalnych. Z kolei brakuje wiedzy i zrozumienia ze strony konsumenta i potencjalnych organizatorów rynków lokalnych i systemów KŁŻ co do potencjału sprzedaży bezpośredniej i korzyści z tym związanych.  Zatem nasza Kampania, to próba odpowiedzenia na następujące 3 pytania:

• Jakie jest potencjał małych gospodarstw rolnych dla rozwoju rynków lokalnych (w oparciu o systemy KŁŻ i sprzedaż bezpośrednią)? Jak osiągnąć większą skalę oddziaływania?
• Jaki jest potencjał ze strony konsumentów w odniesieniu do rynków lokalnych i kupowania wprost od rolnika? Jak osiągnąć większą skalę sprzedaży?
• W jaki sposób Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), samorządy oraz inne instytucje mogą wspierać rynki lokalne i rozwój systemów KŁŻ, aby nie były one marginesem na rynku żywności?

Kampania będzie zrealizowana za pośrednictwem produkcji cyklu 12 specjalnie przygotowanych filmów-reportaży, które będą emitowane w ogólnopolskiej telewizji oraz w Internecie jako podstawy do działań informacyjno-promocyjnych. Omówimy zapotrzebowanie na innowacje w zakresie organizacji sprzedaży bezpośredniej w większej skali, wskazując ciekawe i obiecujące inicjatywy i rozwiązania w kraju i zagranicą. Nasi eksperci będą odpowiadać na zadanie nam pytania.

Zidentyfikujemy ciekawe inicjatywy związane z wzmacnianiem i rozwijaniem rynków lokalnych i zarekomendujemy produkty lokalne i regionalne oraz tych producentów, którzy działają w oparciu o metody ekologiczne i tradycyjne.

Operację realizuje Iso-Tech z partnerami: Polska Fundacja Innowacji oraz Małopolska Izba Rolnicza.

Program jest realizowany i finansowany w ramach partnerstwa KSOW (Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich).
Więcej informacji – https://prostoodrolnika.pl