Rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie programu MÓJ PRĄD

1 lipca 2021 r. ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie MÓJ PRĄD. Wnioski są przyjmowane do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji budżetu.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski.

Przedsięwzięcie polega na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służącej na potrzeby istniejącego budynku.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększaniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej. 

Beneficjentami programu są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby.

Dofinansowanie jest w formie dotacji 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej  niż 3 tys. zł. na jedno przedsięwzięcie. 

Uwaga !
Wniosek składamy wyłącznie w formie elektronicznej. Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej są ODRZUCANE !

Więcej informacji na str. www.mojprad.gov.pl

 

Informacja:
Natalia Czyżewska-Suchoń