Ochrona Zasobów przyrodniczych na obszarach wiejskich

5 kwietnia 2023 r. odbyło się szkolenie online „Ochrona Zasobów przyrodniczych na obszarach wiejskich”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  W szkoleniu wzięło udział 39 osób. Byli  to rolnicy, doradcy rolni, samorządowcy oraz osoby zainteresowane ochroną przyrody na obszarach wiejskich.

Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie dokonał oficjalnego otwarcia i przywitał zgromadzonych słuchaczy oraz prelegentów. Tematyka, którą przedstawiali  wykładowcy obejmowała  szeroki wachlarz zagadnień związanych z ochroną przyrody na obszarach wiejskich.  To właśnie przyroda jest dobrem całej ludzkości, źródłem zasobów, dzięki którym zaspokajamy podstawowe potrzeby życiowe. Dla wielu stanowi także synonim piękna. Z tego powodu pragniemy zachować ją w jak najmniej zmienionej formie dla następnych pokoleń. Jej ochrona jest niezbędna do zapewnienia człowiekowi, jego niezbywalnych praw – do oddychania świeżym powietrzem, picia czystej wody, spożywania zdrowej żywności i wychowywania dzieci w niezaśmieconym środowisku.

Bardzo interesujący wykład pt.: „Czynna ochrony przyrody w gospodarstwie rolnym”, przedstawił przyrodnik i ornitolog  Krzysztof Konieczny z Fundacji  Przyrodniczej Pro Natura, który jest również autorem ciekawego bloga przyrodniczego panodprzyrody.pl. Na co dzień zajmuje się badaniem ptaków i czynną ochroną przyrody. Jest autorem i współautorem wielu projektów z zakresu ochrony gatunków i siedlisk. Szuka rozwiązań łączących rozwój wsi z poszanowaniem wartości przyrodniczych. W bardzo ciekawym wykładzie przedstawił jak możemy chronić przyrodę w gospodarstwie rolnym. Jak skutecznie i małym nakładem kosztów stwarzać warunki do bytowania różnych gatunków ptaków i zwierząt w naszym gospodarstwie czy ogrodzie.  

Z kolei dr Robert Borek z IUNG -PIB w Puławach, przedstawił temat „Poprawa bioróżnorodności gruntów rolnych w ramach WPR 2023-2027 na przykładzie nowych norm Dobrej Kultury Rolnej i zadrzewieniowych interwencji inwestycyjnych.”  W ramach swoich badań naukowych zajmuje się między innymi  tematyką  związaną z  adaptacją rolnictwa wobec zmiany klimatu, systemami rolno-leśnymi, agroekologią oraz zadrzewieniami. Chętnie podzielił się z uczestnikami  wiedzą o bogactwie bioróżnorodności gleby i roli mikroorganizmów glebowych. Przedstawił dobre praktyki ochrony bioróżnorodności w skali krajobrazu, przegląd prawa UE dot. bioróżnorodności w rolnictwie oraz schemat Zielonej Architektury WPR. Nie zabrakło również informacji na temat interwencji zadrzewieniowych i rolno-leśnych.

Poniżej zamieszczamy zapis video szkolenia

Karina Wroniecka
KPODR w Minikowie, Oddział w Przysieku

image_pdfimage_print