Wiosenna lustracja demonstracji w Wybczyku Sławkowie i Gronowie

Jak wcześniej pisaliśmy, w bieżącym sezonie założono w gospodarstwach rolników kilka demonstracji z uprawy rzepaku i pszenicy w warunkach technologii gospodarstwa rolnego. U Michała Sadowskiego w Wybczyku wysiano 6 odmian rzepaku ozimego z 2 hodowli: Rapool Polska sp. z o.o. oraz Hodowli Roślin Strzelce Grupa IHAR. Siew 27 sierpnia wykonano strip-tillem z rozstawą rzędów 33 cm i zastosowano 200 kg Polifoski 5-20-30. Przed siewem wykonano zabieg herbicydem. Po 2 tygodniach zabieg powtórzono. Poniżej zdjęcia wykonane podczas dwóch lustracji.

 

 

Fot. Wygląd pola po siewie jesienią – z lewej podczas pierwszej lustracji (6.10.2022 r.), z prawej tuż przed zimą (27.11.2022 r.). Z powodu suszy wschody okazały się niewyrównane, choć obsada była bardzo dobra. Jednak do zimy rzepak dobrze się przygotował.

 

 

 

Fot. Lustracja przeprowadzona 21 kwietnia br. pokazała, że stan rzepaku tuż przed kwitnieniem jest bardzo dobry. Plantacja jest wolna od chwastów, rzepak dobrze ochroniono przed chowaczami i słodyszkiem. Na tym etapie wyraźnie widać różnice morfologiczne między odmianami.

 

Wczesną wiosną dwukrotnie zastosowano nawożenie azotem w ilości około 180 kg N łącznie oraz wykonano zabiegi owadobójcze przeciwko chowaczom i słodyszkowi, a także dolistne dokarmianie biopreparatami. Jak widać na zdjęciach powyżej, stan i wygląd plantacji jest bardzo dobry. Występuje nadal zróżnicowanie wielkości roślin, które utrzymuje się od samego początku, a wynika z nierównych wschodów. Jednak odpowiednie nawożenie i ochrona, a zwłaszcza dostatek wilgoci sprawiły, że kondycja rzepaku wszystkich odmian jest bardzo dobra i pod względem morfologicznym bardzo zbliżona. Żadna z odmian nie odstaje ani nie wyróżnia się wyglądem czy uszkodzeniami spowodowanymi przez szkodniki i choroby.

W gospodarstwach Kariny Wronieckiej w Gronowie i Krzysztofa Stańczykowskiego w Bajerzu wysiano po 6 odmian pszenicy ozimej w technologii tradycyjnej – orkowej. Ten sam zestaw odmian wysiany został w demonstracyjnym Gospodarstwie Rolnym Sławkowo Romualda Wiśniewskiego – tam zastosowano uprawę bezorkową. We wszystkich gospodarstwach wysiano pszenice ozime RIPOSTA i EUFORIA przekazane przez Hodowlę Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, SYMETRIA, BELISSA z Hodowli Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR oraz KASK i GENTLEMAN z Hodowli Roślin DANKO sp. z o.o. To zestawienie demonstracji pszenic będzie bardzo interesujące ze względu na reakcje odmian nie tylko na technologię siewu, lecz także jego termin. Przypominam, że w gospodarstwach w Gronowie i Bajerzu wysiano odmiany pod koniec września, a więc w optymalnym terminie, natomiast w Sławkowie wysiano pszenice dopiero na początku listopada, a więc w terminie znacznie opóźnionym. W tym kontekście reakcja odmian na opóźnienie będzie podstawą oceny odmian.

 

   

Fot. Podczas jesiennej lustracji 27 listopada 2022 r. w gospodarstwach w Gronowie i Bajerzu pszenice były w fazie krzewienia (4 pędy), a plantacje wyglądały podobnie, podczas gdy w Sławkowie były dopiero wysiane.

 

 

 

Fot. W Bajerzu i Gronowie pszenice są już w fazie strzelania w źdźbło. Stan i kondycja roślin bardzo dobre.

 

 

 

Fot. W Sawkowie lustrację przeprowadzono z udziałem kierownika gospodarstwa Mateusza Żuralskiego. Mimo bardzo późnego siewu, stan plantacji jest doskonały. Późny siew spowodowany był przedplonem (kukurydza na ziarno). Siew zastosowano strip-tillem, a efekt jest zaskakująco dobry. Jedyne co różni tak opóźniony siew to nieco opóźniona faza rozwojowa – rośliny są w końcowej fazie krzewienia, ale osiągnęły po 3 pędy.

 

We wszystkich gospodarstwach zastosowano już herbicydy i dwukrotne nawożenie azotem, obecnie rolnicy obserwują plantacje pod kątem chorób i szkodników, aby ewentualnie wykonać zabieg fungicydowy lub insektycydowy zgodnie z zasadami integrowanej ochrony. Wszystkie technologie zaprezentujemy na koniec, gdy będziemy podsumowywać efekty demonstracji, czyli po żniwach. Omówimy je także podczas konferencji, jaką planujemy zorganizować jesienią 2023 roku w jednym z gospodarstw demonstracyjnych – poinformujemy o tym wydarzeniu na stronach www.kpodr.pl. Obecnie mamy bardzo sprzyjające warunki do rozwoju zbóż. Odpowiednia ilość wilgoci w glebie i umiarkowane temperatury sprzyjają budowaniu plonu. W tym sezonie zima i przedwiośnie były bardzo łaskawe, co widać na polach. Rośliny reagują na długość dnia i bardzo szybko rosną mając pod dostatkiem wody i pokarmu. Jeśli warunki takie jak obecnie utrzymają się, będziemy mieli dobry plon.

 

 

Opracowanie:
Marek Radzimierski, KPODR w Minikowie, Oddział w Przysieku

Zdjęcia:
Marek Rząsa, Marek Radzimierski

image_pdfimage_print