Warsztaty Liderów Lokalnych Partnerstw Wodnych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Na przełomie października i listopada br. w Tleniu odbyły się trzy spotkania warsztatowe pt. „Szkolenie Liderów Lokalnych Partnerstw Wodnych” dla przedstawicieli LPW, 17 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Zadanie realizowane było w ramach operacji wpisanej do planu operacyjnego 2022-2023 „Lokalne Partnerstwa Wodne”.

Celem warsztatów było wypracowanie założeń dalszego rozwoju Lokalnych Partnerstw Wodnych. Wykazanie, że współpraca partnerska umożliwia nowe i lepsze możliwości rozwoju, poprzez połączenie potencjałów poszczególnych partnerów oraz poszukiwanie sposobów wykorzystania ich dla wspólnej korzyści.

Warsztaty obejmowały trzy, dwudniowe szkolenia, których przepracowano takie zagadnienia jak:

Moduł I. 10-11 października 2022 r.

Zasady budowy i funkcjonowania partnerstwa lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem Lokalnego Partnerstwa Wodnego (LPW) oraz roli Powiatowego Planu Wodnego (PPW).

Pierwszego dnia, zaproszeni Liderzy pracowali zespołowo pod kierunkiem Ryszarda Zarudzkiego i Zenona Lewandowskiego oraz specjalisty zajmującym się od wielu lat tworzeniem partnerstw
– Rafałem Serafinem.

 

Zenon Lewandowski i Ryszard Zarudzki w trakcie zadania – Czego potrzebuje moje partnerstwo

 

Zajęcia warsztatowe były prowadzone metodami aktywnymi. Pozwoliły one uczestnikom poznać dynamikę procesu budowania partnerstwa z różnych punktów widzenia, poprzez wcielanie się w przydzielone role. Tematem przewodnim gry, była inwestycja liniowa kaskady zastawek, regulujących przepływ i poziom wód powierzchniowych w rowach melioracyjnych, na odcinku 5 km.

Zajęcia prowadzone przez Rafała Serafina

 

Drugiego dnia, I Zjazdu intensywnie pracowano, omawiając wypracowane efekty.

Emilia Szkudlarek-Szymańska, Barbara Wiśniewska, Iwona Giłka w trakcie omawiania zadania – Funkcjonowanie LPW w powiatach

 

Efekty pracy Liderów w zadaniu czego potrzebuje moje LPW

 

Rafał Serafin  animujący partnerstwo

 

Po zajęciach pełnych wrażeń i emocji zrobiono pamiątkowe zdjęcie grupy I Zjazdu Liderów LPW.

 

Moduł II. 25-26 października
Umiejętności społeczne animatora/lidera. Narzędzia pracy lidera partnerstwa: komunikacja, negocjacje, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów. Nabycie umiejętności w zakresie animowania aktywności  partnerstwa jako grupy ludzi.

Gościem II Zjazdu był  dyrektor KPODR w Minikowie  Ryszard Kamiński, który przybliżył pierwotne wzorce na jakich zapoczątkowano tworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych oraz rozwinął obraz w województwie kujawsko-pomorskim.

Ryszard Kamiński Dyrektor KPODR w Minikowie oraz Zenon Lewandowski wraz z uczestnikami podczas wspólnego posiłku

 

W trakcie II Zjazdu uczestnicy zostali zapoznani ze skutecznymi sposobami komunikacji wewnątrz i na zewnątrz partnerstwa. Uczestnicy pracowali nad zbudowaniem strategii informacji dla naszej sieci partnerstw wodnych w województwie. Celem było uświadomienie potrzeby komunikacji w LPW, czego efektem była praca domowa – Kto jest kim w naszym partnerstwie.

Jakub Skonieczny z LPW powiatu toruńskiego przedstawia rezultaty pracy zespołowej – Strategia informacji – potencjalni odbiorcy

 

Arkadiusz Łyczywek z LPW powiatu świeckiego przedstawia- Formy komunikowania partnerstwa

 

Główny prowadzący II Zjazd LPW – Magdalena Andrzejewska coach&mentor&szkoleniowiec, przeprowadziła bardzo dobrze oceniane przez uczestników zajęcia z wiedzy i umiejętności społecznych animatora. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach w trakcie których zostali poddani próbie zmianiy na Lidera czyli aktywnego członka partnerstwa. Poznali też tajniki motywacji czyli jak motywować do pracy oraz jak przewodzić grupie partnerskiej. Omówiono style zachowań ludzkich – konflikt i negocjacje jako metody rozwiązywania sytuacji spornych.

Magdalena Andrzejewska prowadząca zajęcia – wiedza i umiejętności społeczne animatora

 

Zwieńczeniem drugiego dnia warsztatów było pamiątkowe zdjęcie grupy II Zjazdu Liderów

Uczestnicy II Zjazdu LPW w Tleniu

 

Moduł III WODNY. 9-10 listopada pt. „Uwarunkowania prawne inwestycji wodnych, rola i zadania instytucji działających w zakresie gospodarki wodą, finansowanie inwestycji wodnych, uwarunkowania wynikające ze zmian klimatu”.

W trakcie tego Zjazdu LPW, Liderzy Lokalnych Partnerstw Wodnych spotkali się wspólnie z Doradcami z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego województwa kujawsko-pomorskiego.

Doradcy PZDR razem z Liderami LPW wspólnie na warsztatach

 

Warsztaty są aktywną formą zajęć, która  przerodziła się w burzę mózgów. Utworzone kilkupowiatowe zespoły, pięknie współpracowały i zaskakiwały kreatywnością. Wypracowane projekty i pomysły na pewno zaowocują w przyszłości inwestycjami.

 

Józef Gawrych z LPW powiatu świeckiego przedstawia wspólną pracę zespołu.

 

Sieciowanie Lokalnych Partnerstw Wodnych w woj. kujawsko-pomorskim wypracowane przez zespoły warsztatowe

 

Emilia Kwiatkowska z LPW powiatu brodnickiego, Karol Eichberger z LPW wąbrzeskiego realizują zadanie
– Wspólne projekty wdrażane na poziomie województwa.

 

Efekt warsztatowej pracy uczestników III Zjazdu

 

Gośćmi III Zjazdu byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przemysław Mędkowski z Wydziału Rozwoju Wsi nakreślił założenia Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz przedstawił możliwości wsparcia przez Urząd Marszałkowski działań na rzecz racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie.

Goście Rafał Chruścicki, Przemysław Mędkowski, Przemysław Grabarek z Urzędu Marszałkowskiego w trakcie wystąpienia

 

Ostatniego dnia zaplanowane były 3 wystąpienia online. Zaprezentowano źródła finansowania LPW i ich partnerów.

Wystąpienie 1. Wsparcie LPW w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w 2023 r. Przekazano informacje o potencjalnych źródłach finansowania inwestycji wodnych – MRiRW.

Wystąpienie 2. Działanie 5.1: „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”  w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych – PROW 2014 – 2020 – ARiMR OT w Toruniu.

Wystąpienie 3. Założenia i zadania do realizacji w ramach Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS). Możliwości współpracy pomiędzy Liderami Lokalnych Partnerstw Wodnych w województwie kujawsko-pomorskim z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Wystąpienia online dotyczące źródeł finansowania

 

Stanisław Rakowski Kierownik PZDR w Sępólnie Krajeńskim
wraz z uczestnikami III Zjazdu w trakcie wystąpień zaproszonych prelegentów online

 

III Zjazd zakończono tradycyjnie zdjęciem uczestników

image_pdfimage_print