Innowacyjna i zrównoważona produkcja rolnicza w ramach Zielonego Ładu

Operacja pn. „Innowacyjna i zrównoważona produkcja rolnicza w ramach Zielonego Ładu”
Dwuletnia operacja „Innowacyjna i zrównoważona produkcja rolnicza w ramach Zielonego Ładu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana w ramach konkursu nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023 na poziomie krajowym

Beneficjent i partnerzy: „Innowacyjna i zrównoważona produkcja rolnicza w ramach Zielonego Ładu” jest realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w partnerstwie z Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

Termin realizacji operacji: 1.04.2022 – 31.10.2023

Cel operacji: Głównym celem realizacji operacji będzie transfer wiedzy z zakresu możliwości zrównoważenia produkcji zwierzęcej m. in. poprzez prowadzenie chowu i hodowli spełniając założenia dobrostanowe (Etap 1. 2022 r.) oraz przedstawienie możliwości zrównoważenia produkcji roślinnej, uwzględniające założenia EZŁ dotyczące m. in. ograniczenia stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin (Etap 2. 2023 r.).

Kolejnym celem realizacji operacji będzie transfer wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań (technicznych, technologicznych, hodowlanych) w zakresie technologii produkcji zwierzęcej (Etap 1. 2022 r.) oraz innowacyjnych rozwiązań (m. in. technicznych, agrotechnicznych) w produkcji roślinnej (Etap 2. 2023 r.), poprzez przeprowadzenie wykładów (prelekcji) podczas trwania obydwu etapów, a także organizację stoisk wystawienniczych i pokazów innowacyjnych rozwiązań.

Efekty: Bezpośrednim efektem realizacji operacji będzie wyedukowanie biorącej udział w wydarzeniu grupy docelowej, z zakresu możliwości i wymogów prowadzenia zrównoważonej (w kontekście EZŁ) produkcji zwierzęcej i roślinnej, zaprezentowanie efektów wdrażania zasad EZŁ oraz zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii produkcji zwierzęce i roślinnej.

Długofalowym efektem realizacji operacji będzie zwiększenie zainteresowania wśród grupy docelowej (zwłaszcza wśród rolników) realizacją założeń EZŁ oraz dostępnymi innowacyjnymi rozwiązaniami, a także współpracą ze światem nauki na rzecz powstawania innowacyjnych rozwiązań.

Kolejnym długofalowym efektem realizowanej operacji będzie zwiększenie świadomości wśród grupy docelowej na temat założeń EZŁ, sposobów wdrażania zasad EZŁ oraz korzyści wynikających z ich stosowania.

 

Operacja pn. „Innowacyjna i zrównoważona produkcja rolnicza w ramach Zielonego Ładu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja realizowana w ramach konkursu nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023 na poziomie krajowym, realizowana jest przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w partnerstwie z Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

Zaproszenie na konferencję online pn. „Innowacyjna i zrównoważona produkcja rolnicza w ramach Zielonego Ładu”

Szanowni Państwo,
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w transmisji online konferencji organizowanej w ramach projektu pn. „Innowacyjna i zrównoważona produkcja rolnicza w ramach Zielonego Ładu” złożonego w konkursie nr 6/2022 dla Partnerów KSOW na poziomie krajowym.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 4 i 5 czerwca 2022 roku w godzinach 9:00 – 17:00 w Sielinku koło Opalenicy oraz w formie online.

Podczas pierwszego dnia (tj. 4 czerwca 2022 r.) zorganizowane zostaną warsztaty i pokazy zwierząt z poszczególnych grup zwierząt hodowlanych (prezentacja sposobu utrzymywania zwierząt w dobrostanie, jako element zrównoważenia produkcji zwierzęcej), stoiska wystawiennicze i prelekcje przedstawicieli związków hodowców oraz innych podmiotów prowadzących produkcję zwierzęcą, których celem będzie wskazanie sposobów zrównoważonego chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, zasad utrzymywania zwierząt z zachowaniem dobrostanu. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane przy współudziale branżowych Związków Hodowlanych (m.in. Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Związku Hodowców Koni Wielkopolskich, Krajowego Związku Hodowców Królików, Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi, Federacji Grup i Producentów Wołowina Polska, jednostek naukowych).

Podczas drugiego dnia (tj. 5 czerwca 2022 r.) zostaną przybliżone innowacyjne rozwiązania w produkcji zwierzęcej m. in. nowoczesne wsparcie dla hodowli, kontrola rodowodów, istota badań genetycznych, markerów genetycznych odpowiadających za produkcyjność i wiele innych innowacyjnych aspektów związanych z chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich (lub chcącymi prowadzić produkcję zwierzęcą), które są na etapie wdrażania w gospodarstwach rolnych specjalizujących się w produkcji zwierzęcej. Atutem wydarzenia, będzie uczestnictwo świata nauki – przedstawicieli Instytutu Zootechniki – PIB w Balicach oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy będą prezentowali innowacyjne rozwiązania w produkcji zwierzęcej.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału!

Program do pobrania  oraz linki do wydarzeń na każdy dzień poniżej:
Link 04.06.2022
https://wodrpoznan1.clickmeeting.com/innowacyjna_i_zr_wnowa_ona_produkcja_rolnicza_w_ramach_zielonego__adu

Link 05.06.2022
https://wodrpoznan1.clickmeeting.com/innowacyjna-i-zr-wnowa-ona-produkcja-rolnicza-w-ramach-zielonego–adu

Program do pobrania:
PROGRAM KSOW 2022

image_pdfimage_print