Wysialiśmy przewódki żyta w Minikowie

W ubiegłym sezonie opisaliśmy efekt siewu przewódkowego wykonanego w Grubnie na kolekcji odmian Kujawsko-Pomorskich Dni Pola 2021. Temat przewódek jest rozważany przez rolników gdy występują problemy suszowe w zbożach jarych. Późną jesienią jest więcej wilgoci w glebie, a po zimie na przedwiośniu i wczesną wiosną wody raczej nie brakuje. Do tego dochodzi lepsze ukorzenienie i zdecydowanie mniejsza presja ze strony chorób i szkodników. Z drugiej strony, nikt nie może być pewny, jaka będzie pogoda jesienią i czy uda się we właściwym terminie zasiać przewódkę. To zima i jej cechy są ryzykiem, które skutecznie wstrzymuje powszechne stosowanie siewów przewódkowych. Czy słusznie – tego nikt nie wie.

Choć w zeszłym sezonie uzyskaliśmy jednoznaczne wyniki plonowania, z których wynikało, że siew przewódkowy żyta jarego dał bardzo dobre rezultaty w stosunku do siewu wiosennego, jednak nie odnieśliśmy go do (opóźnionego do terminów przewódkowych) siewu żyta ozimego. Ten efekt spróbujemy zaobserwować w tym sezonie w Minikowie.

Na kolekcji odmian przygotowywanej do Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w Minikowie przygotowaliśmy demonstracje, gdzie obok przewódek trzech odmian jarych żyta w terminie przewódkowym, wysialiśmy także żyto ozime odmiany Horyzo. Wyniki opublikujemy po zbiorach. Poniżej prezentujemy kilka aktualnych ujęć z pola

W tym sezonie, podobnie jak w roku ubiegłym, otrzymaliśmy od Hodowli Roślin Smolice trzy odmiany żyta jarego: SM ANANKE, SM ELARA i Bojko. Wysialiśmy także żyto ozime HORYZO dla porównania (także w terminie przewódkowym).

   

 

Fot. Żyto jare ANANKE, od lewej siew przewódkowy, siew wiosenny, roślina przewódkowa i roślina siewu wiosennego.

 

   

Fot. Żyto ozime HORYZO siew przewódkowy (fot. z lewej), żyto jare Bojko siew jesienny i wiosenny.

 

 

   

Fot. Żyto jare ELARA, od lewej siew jesienny, siew wiosenny, rośliny przewódkowe i siewu wiosennego.

Siew przewódek żyta jarego w Grubnie nastąpił stosunkowo wcześnie – 15 października. W tym sezonie żyto jare w Minikowie wysiano 21 października (przewódki i Horyzo) oraz wiosną 22 marca. Jak się okazało warunki wschodów, podobnie jak w roku ubiegłym, dla przewódek okazały się bardzo dobre i dlatego wschody były bardzo udane. Ponieważ zima była łagodna to również przezimowanie było bardzo dobre. Żyto przewódkowe, choć później wzeszło, praktycznie dogoniło żyto populacyjne i morfologicznie upodobniło się do niego, to znaczy wygląda podobnie jak większość odmian żyta ozimego. Natomiast żyto jare wysiane wiosną wygląda standardowo tak jak zboża jare. Różnice morfologiczne są stosunkowo duże, co widać na zdjęciach powyżej.

Jaki będzie efekt końcowy okaże się po zbiorach. Przypomnę tylko, że w ubiegłym sezonie w Grubnie siew przewódkowy bardzo korzystnie wpłynął na ilość kłosów, masę 1000 ziaren, na sztywność źdźbeł, a plony były wyższe od 30% do 90% w tamtych warunkach (wiosną wystąpiła susza). We wszystkich elementach plonu siew wiosenny silnie ustępował przewódkom. Natomiast żadna przewódka nie była lepsza od siewu żyta populacyjnego wysianego w terminie optymalnym. Pozostaje jedynie pytanie: czy opóźniony siew żyta ozimego populacyjnego będzie dorównywał przewódce czy może będzie lepszy?. Właśnie odpowiedź na to pytanie chcemy uzyskać.

Zapraszamy do Minikowa na Kujawsko-Pomorskie Dni Pola, które odbędą się w dniach 2-3 lipca 2022. Kolekcja będzie oznakowana, a po zbiorach na stronie internetowej www.kpodr.pl w zakładce relacje oraz we Wsi Kujawsko-Pomorskiej, opiszemy rezultaty tej demonstracji.

Zapraszamy do korzystania z usług i demonstracji przygotowanych przez KPODR Minikowo

 

Opracowanie:
Marek Radzimierski

Zdjęcia:
Josip Zubac

KPODR w Minikowie

image_pdfimage_print