Konferencja pt. Szanse i zagrożenia dla producentów bydła mięsnego

23 sierpnia 2019 roku w Przysieku odbyła się konferencja pt. Szanse i zagrożenia dla Producentów bydła mięsnego. Konferencję tą, zorganizowaną wspólnie przez Federację Grup i Producentów Wołowina Polska oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie objął patronatem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizacja konferencji podyktowana była sytuacją na rynku wołowiny. Celem konferencji było przedstawienie aktualnej sytuacji na rynku mięsa wołowego w Polsce i na świecie oraz pokazanie nowych możliwości rozwoju dla producentów wołowiny  w Polsce.

Uczestników przywitał Prezes Federacji Grup i Producentów Wołowina Polska – Józef Skarzyński. Serię wykładów rozpoczęło wystąpienie dr hab. inż. Dariusz Lisiak z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, który mówił na temat niezależnej klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych.  

Następnie prezentację wygłosił przedstawiciel Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach prof. dr hab.  Jerzy Rola, który opowiadał o zwalczaniu chorób zakaźnych u bydła mięsnego, charakteryzując m. in. takie choroby jak: Pasażowalne Encefalopatie Gąbczaste wywoływane przez białkowe czynniki zakaźne – priony. Chorobę stwierdzono po raz pierwszy w roku 1986, w Wielkiej Brytanii. W Europie największy szczyt zachorowań był w 2001-2002 roku. Rozpoznawanie na podstawie objawów jest bardzo trudne i obecnie brak testów przyżyciowych. Dalej przedstawiciel polskiej firmy paszowej Farmwet – Jacek  Binek zaprezentował produkty,  m. in. Vilobuf Max, który wpływa na poprawę funkcjonowania wątroby, poprawię apatytu  i trawienia, regulację mikroflory żwacza oraz zabezpiecza przed mikotoksynami. Druga firma żywieniowa Foder Bio-Tech zaprezentowała swoją ofertę, która głównie zajmuje się przetwarzaniem ziaren soi, lnu oraz słonecznika. Wszystkie produkty są wolne od GMO. Scharakteryzował również makuch lniany, mąkę lnianą oraz śrutę sojową NON GMO. Następną prezentację wygłosiło Przedsiębiorstwo Handlowe Jarosław Tarka, które zajmuje się  eksportem zwierząt do: Danii, Holandii, Niemczech, Rosji, Ukrainy, Włoch, Czech oraz na Węgry. Poprzez długoletnią współpracę i kontakty z klientami w kraju i za granicą firma jest w stanie zaproponować producentom bydła mięsnego wysokiej jakości atrakcyjne warunki zakupu. Kolejne wystąpienie dotyczyło również eksportu zwierząt, tym razem do Libanu. Jimmy Georges Iskandar – przedstawiciela firmy Dora Live Stock – Leabon z siedzibą w Bejrucie, omówił zasady eksportu żywca wołowego z wykorzystaniem specjalnie dostosowanego w tym celu transportu wodnego. Konferencje zakończył i podsumował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, zwracając uwagę na aktualną sytuację na rynku wołowiny oraz na planowane działanie „Dobrostan zwierząt” w ramach, którego rolnicy będą mogli liczyć  na rekompensatę kosztów poniesionych na podniesienie warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie.

 

Tekst: Daria Andrzejewska, KPODR

Fot: Marek Rząsa, KPODR