Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – CEEB – zapis video

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
wspólnie z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
serdecznie zapraszają do obejrzenia zapisu szkolenia online

 Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – CEEB

Szkolenie miało miejsce 14 kwietnia 2022 r.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków CEEB zapis video

– część teoretyczna

–  część praktyczna wypełnianie formularza

– pytania

14 kwietnia br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował szkolenie pn. „Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – CEEB”. W szkoleniu wzięły udział 44 osoby.  Szkolenie prowadzili doradcy energetyczni z WFOŚiGW w Toruniu Pani Joanna Ciuba oraz Pan Robert Śpiewakowski, którzy tworzą „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z bazą Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz upowszechnianie informacji dotyczących obowiązku składania deklaracji o posiadanych źródłach ciepła.

Doradcy energetyczni Pani Joanna Ciuba oraz Pan Robert Śpiewakowski przekazali uczestnikom szkolenia praktyczną wiedzę: czym jest CEEB –  to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce, który ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Celem zbierania informacji do bazy CEEB jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie których gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Uczestnicy podczas wydarzenia dowiedzieli się, kto ma obowiązek składania deklaracji: właściciel/ zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc. oraz, które budynki objęte są obowiązkiem złożenia deklaracji – budynki mieszkalne, budynki niemieszkalne, w których zainstalowane są źródła ciepła o mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW. W przypadku domów wielorodzinnych obowiązek zgłoszenia spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni, właścicielu albo zarządcy budynku. Złożenie deklaracji dotyczy także obiektów usługowych, na właścicielu/zarządcy domku letniskowego czy altany na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych, w którym zainstalowany jest piec grzewczy, w tym również koza, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, jak również budynki należące do samorządów, takie jak szkoły, biblioteki i inne instytucje, w których źródła ciepła mają moc cieplną do 1 MW.

Uczestnicy zostali poinformowani w jaki sposób mogą złożyć deklarację:

– w formie elektronicznej – przez internet (profil zaufany, e-dowód) – www.zone.gunb.gov.pl

– w formie papierowej (drogą listowną lub osobiście) w Urzędzie Gminy / Miasta zgodnie z lokalizacją budynku. Druki formularzy wraz ze wzorami wypełnienia dostępne są na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to także terminy, których należy przestrzegać, aby uniknąć kar:

– budynki, w których źródła ciepła eksploatowane były przed datą 1 lipca 2021 r. – 12 miesięcy od uruchomienia CEEB,

– budynki, w trakcie budowy, w których źródło ciepła zostało zainstalowane po dacie 1 lipca 2021 r. – 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.

Termin składania deklaracji przez Administratora Lokalnego:

– budynki, w których źródła ciepła eksploatowane były przed datą 1 lipca 2021 r. – 6 miesięcy od złożenia deklaracji

– budynki, w trakcie budowy, w których źródło ciepła zostało zainstalowane po dacie 1 lipca 2021 r. – 30 dni od złożenia deklaracji.

Krok po kroku został omówiony sposób wypełnienia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne oraz Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne.

Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań na czacie. Były to głównie wątpliwości dotyczące zakwalifikowania budynku do właściwego wzoru deklaracji, określenia klasy danego źródła ciepła czy obowiązku składania informacji dla właścicieli domków letniskowych.

Pamiętajmy o ustawowym obowiązku zgłoszenia źródła ciepła do dnia 30 czerwca 2022 r. Szczegóły można znaleźć logując się do aplikacji ZONE (ceeb.gov.pl).

 

 

Organizatorzy:
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Natalia Czyżewska-Suchoń, tel. 723 692 570
natalia.czyzewska-suchon@kpodr.pl

 

 

image_pdfimage_print