X Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego

30 stycznia 2020 r odbył się w Przysieku Koło Torunia X Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Było to kolejne spotkanie, w którym obok producentów owoców brali udział przedstawiciele firm, nauki i doradztwa. Konkurencja i różne programy wsparcia finansowego sektora rolno-spożywczego spowodowały ogromny rozwój tej branży, w tym również gospodarstw. Rozwijana współpraca z sadownikami daje możliwości zapoznania się producentów z najlepszymi i najnowocześniejszymi osiągnięciami sadowniczymi na całym świecie. Umożliwia to wprowadzenie nowoczesnych technologii do produkcji w sadach. Współpraca firm, jednostek badawczych i doradztwa może doprowadzić do intensywnego rozwoju tego sektora produkcji.

Dariusz Pliszka zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Bydgoszczy zapoznał uczestników z obchodami Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin, które są okazją do przypomnienia społeczeństwu znaczenie roślin w życiu ludzi. Wywierają one wpływ na wiele aspektów życia i zdrowia społeczeństw: ochronę środowiska naturalnego, produkcję rolną, handel międzynarodowy towarami roślinnymi, samowystarczalność żywieniową, pobudzanie rozwoju gospodarczego, przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu, deficytu wody i erozji gruntów.

O jakości jabłek na półkach sklepowych jak i o wynikach prowadzonych doświadczeń referował Krzysztof P. Rutkowski z Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Akcentował znaczne problemy w bieżącym sezonie z dużym zróżnicowaniem jakościowym owoców w handlu, trudnościami
z utrzymaniem wysokiej jędrności miąższu jabłek oraz możliwością wystąpienia szeregu chorób fizjologicznych. Na stan przechowywanych owoców wpłynęły warunki pogodowe w sezonie wegetacyjnym (wiosenne przymrozki, upały, opady gradu) oraz niedotrzymywanie optymalnego terminu zbioru. A kompleks tych czynników negatywnie wpłynął na cechy jakościowe i trwałość przechowalniczą jabłek.

 Wymagania prawne związane z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o odpadach przedstawiła Joanna Szaciłło-Joppek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Ochrony Środowiska. Obowiązek wpisu do rejestru bazy danych o odpadach (BDO) muszą składać przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach lub zajmują się gospodarką odpadami. Rejestr podmiotów będący częścią składową elektronicznej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Wpisów w rejestrze BDO dokonują marszałkowie województw. Wpis do rejestru zobligowani są uzyskać przedsiębiorcy działający w obszarach związanych
z wprowadzaniem na rynek produktów takich jak opony, oleje, preparaty smarowe, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, produkty w opakowaniach lub puste opakowania oraz wytwórcy odpadów, prowadzący działalność handlową detaliczną lub hurtową oferujący w sprzedaży torby na zakupy z tworzywa sztucznego, prowadzący PSZOK, odbierający odpady komunalne, transportujący odpady, sprzedawcy oraz pośrednicy w obrocie odpadami, a także organizacje odzysku.

O nowoczesnych rozwiązaniach w produkcji ogrodniczej opartej na mikroorganizmach referował dr Grzegorz Pruszyński z łódzkiej firmy „Bio-Gen”. Wykładowca podkreślił efektywność i biologiczne bezpieczeństwo stosowanych preparatów, zarówno
w doświadczeniach jak i w uprawie roślin.

 Szymon Jabłoński z firmy Bayer posumował ochronę jabłoni w mijającym roku produkcyjnym. Zaznaczył znaczne problemy wynikające z braku odpowiednich lustracji sadów. Przyczyną było zbyt późne zastosowanie zabiegów zwalczających. Miało to szczególne znaczenie w przypadku ochrony jabłoni przed mszycą jabłoniowo-babkową.

 

tekst: Małgorzata Kołącz
foto: Sylwia Żakowska-Stasiszyn