Krajowe Dni Pola Minikowo 2020

Krajowe Dni Pola, to unikalne w skali kraju wydarzenie, wpisuje się w Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020, pokazuje bioróżnorodność roślin uprawnych, odmiany o podwyższonej tolerancji na suszę, bogatą kolekcję odmian roślin uprawnych, Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe.

Krajowe Dni Pola 2020 są wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy organizowanym przy współpracy z Polską Izbą Nasienną, Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) – Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie.

20 czerwca dokonano oficjalnego otwarcia Krajowych Dni Pola Minikowo 2020. Gościem honorowym był Pan Janusz Wojciechowski Komisarz Unii Europejskiej ds. Rolnictwa.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski. 20 czerwca dokonano oficjalnego otwarcia Krajowych Dni Pola Minikowo 2020.

Po oficjalnym otwarciu dokonano wręczenia wyróżnień Krajowych Dni Pola:

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR
za największą ofertę gatunków i odmian oraz największą ofertę roślin bobowatych prezentowanych podczas Krajowych Dni Pola Minikowo 2020

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o. o. Grupa IHAR
za największą ofertę zbóż jarych prezentowanych podczas Krajowych Dni Pola Minikowo 2020

KWS Lochow Polska Sp. z o. o.
za największą ofertę zbóż ozimych prezentowanych podczas Krajowych Dni Pola Minikowo 2020

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AGRONAS Sp. z o. o.
za największą ofertę mieszanek traw prezentowanych podczas Krajowych Dni Pola Minikowo 2020

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe lechpol sp. z o. o.
za aranżację stoiska kompleksowo prezentującą ofertę firmy

 

Centralne obchody Krajowych Dni Pola mają miejsce w Minikowie 20-23 czerwca, towarzyszy im kilka wydarzeń. I tak: w samym Minikowie można zapoznania się z kolekcją ponad 500 odmian roślin uprawnych na nawadnianych poletkach z udziałem wielu firm i hodowli nasiennych jak i niezależną kolekcję ok. 200 poletek Firmy Rolnas. Ponadto prezentowane są poletka roślin odmian uprawnych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Chrząstowie (ok. 12 km od Minikowa) i kolekcja roślin w Grubnie k. Chełmna. Poletka można będzie zwiedzać podczas Krajowych Dni Pola jak i po, aż do zbioru poszczególnych roślin, czyli do później jesieni.

 

Dlaczego organizujemy Krajowe Dni Pola?

W Niemczech, Francji, Irlandii i innych krajach, organizowane są z powodzeniem wydarzenia o zasięgu ogólnokrajowym. Do tej pory w wielu miejscach w Polsce odbywają się podobne, mniejsze imprezy o zasięgu regionalnym organizowane głównie przez podmioty prezentujące przede wszystkim swoją ofertę. Dlatego celem Krajowych Dni Pola jest umożliwienie polskim rolnikom porównania w jednym miejscu pełnego potencjału odmian roślin uprawnych, który jako wynik swojej wieloletniej pracy hodowlanej prezentują firmy nasienne oraz porównania systemów ochrony roślin i nawożenia, jak i różnych technologii uprawy, systemów nawadniania, wspomagania decyzji, rolnictwa precyzyjnego. Wstępne uzgodnienia z Ministrem Rolnictwa zakładają kontynuację tej wystawy jako imprezy cyklicznej w różnych miejscach w kraju. W tym roku jak i przyszłym planowane jest, abyKrajowe Dni Pola odbyły się w Minikowie.

 

Jakie gatunki roślin uprawnych mogą zobaczyć rolnicy podczas wydarzenia?

Podczas Krajowych Dni Pola prezentujemy ponad 500 odmian roślin uprawnych na kolekcji ponad 11 ha w Minikowie, 3 ha w Grubnie i Chrząstowie. Prezentowane tu są odmiany rzepaku ozimego, zbóż ozimych (pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego, żyta ozimego), zbóż jarych (owsa, jęczmienia jarego zarówno pastewnego jaki i browarnego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego, żyta jarego), buraków cukrowych, ziemniaków, kukurydzy, roślin bobowatych, w tym grochów, łubinów, bobików, grochów, soi, traw i mieszanek traw, mieszanek poplonowych oraz lnu i konopi.

 

Co wyróżnia Krajowe Dni Pola w Minikowie na tle konkurencji?

Rośliny prezentowane w Minikowie, Chrząstowie i na kolekcji firmy Rolnas pokazują pełny potencjał, czyli wszystko to, co osiągnięto w pracy hodowlanej w ostatnim okresie. Często czynnikiem limitującym rozwój roślin i plonowanie roślin jest woda. Dlatego też na potrzeby organizacji krajowych Dni Pola w Minikowie zainstalowano nowatorski, automatyczny system nawadniania w formie deszczowni mostowej. Dzięki temu jedno z ryzyk związanych z prowadzeniem uprawy zostało zredukowane.

Dodatkowo stworzyliśmy interaktywny plan Krajowych Dni Pola. Rolnicy na naszej stronie internetowej znajdą dane każdej odmiany prezentowanej na kolekcji w Minikowie i Grubnie. Dane te, dzięki współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych zostały wzbogacone o charakterystyki odmian sporządzone na podstawie ogólnokrajowych doświadczeń PDO.

W dniach 20 i 21 czerwca prowadzimy relację „na żywo” z wydarzenia. z multimedialnego studia, do którego zapraszamy naszych gości, partnerów i sponsorów. Ze studia łączyymy się również ze specjalistami na polu i prezentujemy efekty naszej ponad rocznej pracy.

Krajowe Dni Pola, to nie tylko prezentacje polowe ale również dwudniowy cykl konferencji poświęcony najważniejszym zagadnieniom związanym z produkcją rolniczą.
Dzień 1, 22 czerwca – KLIMAT, WODA, GLEBA, Dzień 2, 23 czerwca  – BEZPIECZEŃSTWO BIAŁKOWE KRAJU

Wszelkie informacje o Krajowych Dniach Pola 2020 znajdują się na stronie: https://dnipola.kpodr.pl/

Zapraszamy również do śledzenia wydarzenia w mediach społecznościowych:

20.06
Poletka pokazowe w Chrząstowie tuż przed imprezą tu kliknij
Tu wejdziesz na stronę SDOO w Chrząstowie

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z pierwszego dnia – tu kliknij.

 

21.06

Na stoiskach Krajowych Dni Pola – tu kliknij

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z drugiego dnia  – tu kliknij.

 

22-23.06

konferencje i debaty online – tu kliknij

 

23.06

Wizyta dyrektorów ośrodków doradztwa rolniczego na Krajowych Dniach Pola w Minikowie – tu kliknij