KSZTAŁTOWANIE PATRIOTYZMU KONSUMENCKIEGO – KONFERENCJA ONLINE –

Kształtowanie patriotyzmu konsumenckiego a hodowla trzody chlewnej to konferencja online, która odbyła się 2 grudnia br. zorganizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przy współpracy z Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym, Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” oraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „Wieprz Polski”.

Konferencję otworzył Pan Ryszard Zarudzki Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, który w swojej wypowiedzi zaznaczył jak wielkie znaczenie dla rynku polskiego, a w szczególności dla branży rolniczej ma patriotyzm konsumencki.  Zwrócił uwagę na coraz to większe wymagania i świadomość klientów co do wysokojakościowych produktów, którym czoła muszą stawiać hodowcy trzody chlewnej i przetwórcy.  Przytoczył również przykład współpracy producentów i różnych podmiotów jakim jest Konsorcjum pn. System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny, która w ramach działania Współpraca objętego PROW na lata 2014-2020 złożyła wniosek na realizację projektu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którego celem jest wytworzenie wysokojakościowej wieprzowiny pozyskiwanej od świń żywionych paszami niemodyfikowanymi genetycznie.

Jednym z zadań Ośrodka Doradztwa Rolniczego jest przekazywanie wiedzy poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, kursów i seminariów. Tym razem edukacja rolników odbyła się online. Pierwszym prelegentem był Pan Kamil Urbański z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, który przedstawił charakterystykę ras ojcowskich i matecznych, stan liczbowy świń w okręgu północnym w stadach zarodowych, a także opisał zalety i jakość mięsa wieprzowego.

Następnym prezenterem była Pani dr hab. Magdalena Szyndler-Nędza z Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego, która przedstawiła obszerny zakres nt. ras rodzimych. Z przedstawionej prezentacji można było się dowiedzieć jakie są zalety hodowli świń ras rodzimych, jakie są cele programu ochrony zasobów genetycznych świń, jak można do niego przystąpić i jakie są potrzebne dokumenty. Zostały omówione podstawowe zasady udziału w programie certyfikacji „Rasa rodzima” wraz z obowiązującym regulaminem. Zostało również pokazane występowanie świń ras chronionych w Polsce, a także liczba loch i stad na przestrzeni lat. Bardzo ciekawym tematem stała się odmienność fenotypowa od ras nowoczesnych. Pani doktor zaprezentowała zalety mięsa wieprzowego pochodzącego od świń ras rodzimych, a także przedstawiła listę produktów tradycyjnych MRiRW.

Podczas konferencji przeznaczonej patriotyzmowi konsumenckiego nie moglibyśmy pominąć kwestii związanej ze znakiem PRODUKT POLSKI, dzięki któremu konsument dostaje możliwość szybkiego odnalezienia na półkach w sklepie produktów pochodzenia krajowego. O tym znaku opowiedział Pan Waldemar Sieńko Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Oprócz tego zwrócono uwagę również na znak Wyprodukowano bez stosowania GMO. Są to znaki dobrowolne, ale muszą być udowodnione i nie mogą wprowadzać w błąd, muszą być rzetelne i podparte dowodami.  Poruszono obowiązki podmiotów przystępujących do systemu oznakowania, zasady kontroli, a także kary za naruszenie przepisów ustawy. Pan Waldemar Sieńko wspomniał również, że od 30 września 2020 r. wszedł w życie obowiązek znakowania mięsa sprzedawanego na wagę z grafiką kraju pochodzenia produktu.

Ostatnim przemawiającym był Pan Sławomir Homeja Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Wieprz Polski”, który opisał działalność Stowarzyszenia i możliwości współpracy z producentami, opowiedział o patriotyzmie konsumenckim oraz wspomniał o znakach, które można użyć do wyróżnienia produktów mięsnych.

Podczas konferencji pokazano czynniki, które wpływają na budowanie postaw konsumenckich, a mianowicie patriotyzmu konsumenckiego. Zachęcam do zwracania uwagi przy wyborze produktów na znaki oraz pochodzenie. Dzięki temu będziemy wspierać przedsiębiorców, rolników, a w konsekwencji wspieramy nasz rynek krajowy. Pamiętajmy, że to od nas zależy.


Prezentacje użyte w czasie konferencji do pobrania:

Zalety hodowli świń ras rodzimych i znak RASY RODZIME

Znaki Produkt Polski i Wyprodukowano bez stosowania GMO

KSZTAŁTOWANIE PATRIOTYZMU KONSUMENCKIEGO A HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ

Materiały  z Konferencji zostały udostępnione w celach edukacyjnych. Zabrania się publikacji prezentacji i materiałów zawartych w celach komercyjnych, czerpania indywidualnych korzyści materialmych

Tekst: Daria Rucińska

Fot.: Anna Mońko-Łanucha
KPODR w Minikowie