KUKURYDZA – NOWE ROZWIĄZANIA W UPRAWIE

Konferencja, która odbyła się 5 kwietnia 2022 roku on-line miała na celu przybliżenie aktualnych zagadnień dotyczących uprawy kukurydzy i zaprezentowanie nowych rozwiązań.

Tematyka spotkania zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie była podzielona na 4 części: agrotechnika, mechanizacja, odmiany i nawożenie.

Agrotechnika

W tej części prof. dr hab. Tadeusz Michalski, prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu, przedstawił wykład pt. „Błędy w agrotechnice kukurydzy – przyczyny, skutki, zapobieganie. W Polsce jeszcze nadal nie w pełni jest wykorzystywany potencjał tej rośliny. Każdy z kierunków uprawy: na ziarno, kiszonkę, CCM, LKS czy biogaz wymaga starannego doboru odmiany. Jakimi kryteriami należy się kierować? To przedstawił Pan profesor w swojej prezentacji. Autor zwracał też uwagę na niskonakładowe środki produkcji.

Mechanizacja

Nowoczesne maszyny w technologiach uprawy kukurydzy”, to temat wykładu dr hab. inż. Ireneusza Kowalika, prof. UPP z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Od pługa, przez siew, odchwaszczanie do zbioru, z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, także cyfrowej, m.in. nawigacji GPS, to zagadnienia zaprezentowane przez Pana Profesora.

Odmiany

„Odmiany kukurydzy na ziarno, kiszonkę i biogaz”, to tytuł wykładu dr. inż. Romana Warzechy z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Pod względem produkcji kukurydza jest najważniejszą rośliną na świecie (1,2 mld. t) z czego 2/3 jest przeznacza na pasze. Pod względem areału jest druga (ok. 200 mln. ha), po pszenicy. Wykładowca omówił kryteria doboru odmian, wskazując przydatność Krajowego Rejestru Odmian Kukurydzy.

Nawożenie

Problematykę pt. „Nawożenie kukurydzy – technologie obniżające koszty i zapewniające wysokie plonowanie” przedstawił dr inż. Grzegorz Grochot z firmy Corteva Agroscience Sp. z o.o. z Warszawy. Największe koszty w produkcji kukurydzy na ziarno lub kiszonkę są związane z nawożeniem, szczególnie azotowym, co obecnie ma niebagatelne znaczenie w związku ze znacznym wzrostem cen nawozów. Prelegent przedstawił rozwiązania mogące mieć znaczący wpływ na obniżenie kosztów oraz zwiększenie plonów.

Ponad 90% obszaru Polski stanowią gleby powstałe ze skał osadowych. Aż 69% użytków rolnych Polski wymaga wapnowania. Jaka jest na to recepta? Odpowiedź można znaleźć w wykładzie pt. „Wapnowanie, a plonowanie roślin uprawnych”, który zaprezentowany został przez dr. inż. Piotra Szulca z firmy Polcalc Nawozy Wapniowe Sp. z o.o. z Warszawy.  https://polcalc.pl/

Zainteresowanie konferencją było bardzo duże. Uczestniczyło w niej 90 osób. W roku 2023 planuje się jej kolejną edycję.

Zapraszam Wszystkich do zapoznania się z wykładami przedstawionymi podczas konferencji „Kukurydza – nowe rozwiązania w uprawie”.

do pobrania również: MATERIAŁY KONFERENCYJNE – Kukurydza – nowe rozwiązania w uprawie

 

Piotr Dorszewski
KPODR w Minikowie