Ekoschemat „Dobrostan zwierząt” i Obowiązki rolnika w świetle nowej Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Szkolenie, które odbyło się 13.02.2023 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, dotyczyło Ekoschematów ,,Dobrostan Zwierząt" oraz obowiązków dla posiadaczy zwierząt, w związku z wejściem w życie nowej Ustawy o Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, szczególnie w formie online (w której uczestniczyło 240 osób). Prelegentkami były specjalistki z Działu Technologii Produkcji Rolniczej: Martyna Zielińska-Tadych, Daria Rucińska i Anna Mońko-Łanucha. 

Poniżej udostępniamy materiały ze szkolenia Materiały do pobrania ze strony agencji dostępne są na samym dole strony
https://www.gov.pl/web/arimr/obowiazki-posiadacza-zwierzat-w-ramach-systemu-irz
oprócz tego Zgłoszenia dla koniowatych
https://technologia.kpodr.pl/index.php/2023/02/01/rejestracja-koniowatych-i-wielbladowatych/
http://technologia.kpodr.pl/wp-content/uploads/2023/02/Koniowate-sk%C5%82adanie-zg%C5%82osze%C5%84-na-podst-ustawy-z-4-listopada-2022-19-01-2023.pdf

 

Informacje dot. Prowadzenia Księgi Rejestracji znajdują się w Broszurze wydanej przez ARiMR.

Posiadacz bydła, owiec, kóz oraz świń ma obowiązek prowadzenia Księgi rejestracji w formie książkowej lub elektronicznej odrębnie dla każdego stada i poszczególnych gatunków zwierząt. Wpisu do księgi rejestracji, dokonuje się bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia objętego obowiązkiem wpisu, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Dane zwierzęcia, zawarte w księdze rejestracji lub wydrukach, przechowuje się przez okres, co najmniej 3 lat od dnia ubycia tego zwierzęcia ze stada. Wpisy w księdze rejestracji są dokonywane w języku polskim, w sposób czytelny i trwały. 

Wszelkich zmian wpisów w księdze rejestracji dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie zmienianego wpisu. Jeżeli posiadacz zwierzęcia uzyskał dostęp do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (aplikacja IRZplus) i wyłącznie za jego pośrednictwem dokonuje zgłoszeń zdarzeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – zwolniony jest z prowadzenia księgi rejestracji w formie papierowej. W takim przypadku uważa się, że księga rejestracji prowadzona jest w formie elektronicznej.
Posiadacz zwierzęcia, który nie zdecyduje się na wyłączne korzystanie z aplikacji IRZplus, prowadzi w siedzibie stada księgę rejestracji w formie papierowej (na dotychczasowych zasadach do dnia rozpoczęcia zgłaszania do komputerowej bazy danych zdarzeń dotyczących zwierząt, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025r).

Zapraszamy do obejrzenia zapisu video szkolenia:

 

Do pobrania.

Broszura_informacyjna IRZ

PREZENTACJA NOWY IRZ

Prezentacja Ekoschemat Dobrostan zwierząt

 

 

image_pdfimage_print