Konferencja pt: „Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) w Województwie Kujawsko-Pomorskim – jak skuteczne tworzyć i rozwijać partnerstwa?”

 

24 listopada w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja pt: „Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) w Województwie Kujawsko-Pomorskim” – jak skuteczne tworzyć i rozwijać partnerstwa?”. Konferencję przeprowadzono w ramach operacji wpisanej do planu operacyjnego 2020-2021 „Lokalne Partnerstwa Wodne” (LPW).

Spotkanie otworzył i uczestników przywitał dyrektor Ryszard Kamiński. Spotkanie prowadzili z-ca dyrektora Ryszard Zarudzki i Małgorzata Kołacz wojewódzki koordynator ds. wody.

Głównymi celami konferencji były:

– Zapoznanie uczestników z efektami pracy nad tworzeniem Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW) w 2021 r.
   oraz planowane działania w 2022 r.

– Informacja o możliwościach wsparcia partnerów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
   Krajowego Planu Odbudowy i Planu Strategicznego WPR 2021- 2027.

– Rozpoczęcie budowy sieci współpracy dla tworzonych w województwie kujawsko-pomorskim LPW.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Ponadto wzięli udział również przedstawiciele utworzonych Lokalnych Partnerstw Wodnych w obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, członkowie gminnych spółek wodnych i rolników, przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, wójtów, burmistrzów oraz starostów.

Konferencja odbyła się w trybie hybrydowym. W konferencji za pośrednictwem Internetu brało udział ponad 120 osób z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego i przedstawiciele z pięciu województw. Łącznie wraz z uczestnikami na Sali Konferencyjnej w spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób.

Wiodące tematy wystąpień:

1. Raport z przebiegu prac tworzenia  Lokalnych Partnerstw Wodnych
    w Województwie Kujawsko-Pomorskim (w okresie 2020-2021 r.)

2. Zasady funkcjonowania Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW)

3. Możliwości wsparcia LPW w ramach dostępnych programów z UE i krajowych.

Konferencja została nagrana i wszystkie wystąpienia są dostępne.

Zapis całej Konferencji

 

Zapis kolejnych wystąpień:

Grzegorz Smytry – Rola i zadania PGW Wody Polskie w pracach nad tworzeniem LPW w Kuj-Pom

 

Joanna Gumula – Krajowy Plan Odbudowy + PROW przejściowy 4.3

 

 

Jarosław Wiśniewski – Zasady funkcjonowania Lokalnych Partnerstw Wodnych

 

Katarzyna Boczek – System wsparcia tworzenia i funkcjonowania Lokalnych Partnerstw Wodnych w Polsce

 

Marek Giełczewski – Projekt OPTAIN – wsparcie procesu planowania działań małej retencji w zlewniach

 

Przemysław Mentkowski – Regionalny Program Operacyjny (RPO)

 

Przemysław Saltarski – PROW Przejściowy 5.1

 

Radosław Kempinski – Wsparcie finansowe dla racjonalnej gospodarki wodnej

 

Ryszard Zarudzki – Tworzenie Lokalnych Partnerstw Wodnych w Województwie Kujawsko Pomorskim

 

Zenon Lewandowski – Raport z przebiegu i prac tworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych w Kuj-Pom

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

 

 

Tekst: Małgorzata Kołacz
Wojewódzki koordynator ds. wody

Fot., zapis video
Jarosław Domiński, 
Tomasz Fortuński, Maciej Maciejewski

image_pdfimage_print