Uprawy ekologiczne – jak radzić sobie z problemami na polu?

28 lutego br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprosił rolników na szkolenia pn. „Uprawy ekologiczne – jak radzić sobie z problemami na polu?” W szkoleniach udział wzięło 38 osób. Uczestnikami szkolenia byli zarówno rolnicy ekologiczni, którzy od wielu lat prowadzą swoje gospodarstwa zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, rolnicy zainteresowani przestawieniem gospodarstw na ekologiczne metody produkcji oraz rolnicy konwencjonalni świadomi potrzeby dbania o aktywność gleby oraz stan środowiska przyrodniczego.

Zgromadzonych uczestników przywitał pan Ryszard Zarudzki, wicedyrektor KPODR w Minikowie. Dyrektor Zarudzki zwrócił uwagę na to, że rolnictwo ekologiczne jest kierunkiem przyszłościowym, który powinien się systematycznie rozwijać, gdyż celem rolnictwa ekologicznego jest nie tylko produkcja żywności ekologicznej, ale również niezwykle ważną kwestią jest ochrona środowiska.

Celem szkolenia było zapoznanie słuchaczy z metodami odchwaszczania oraz pokazanie jak dzięki biologicznym środkom ochrony roślin uzyskać zdrowe płody rolne. Problemy związane z chwastami, chorobami i szkodnikami są prawdziwym wyzwaniem podczas prowadzenia gospodarstwa ekologicznego. Wymienione kwestie odgrywają również kluczową rolę podczas podejmowania decyzji o przestawieniu gospodarstwa na ekologiczne metody produkcji. Dlatego tak ważne jest podejmowanie wymienionych tematów i upowszechnianie wiedzy. Rolnicy dzięki zdobytym wiadomościom będą chętniej podejmować wyzwania związane z uprawą nowych gatunków roślin co przełoży się na wzrost dochodowości gospodarstw oraz na zwiększoną bioróżnorodności.

Pierwszy temat pn. „Kontrola zachwaszczenia” przedstawił Bartłomiej Piskorski, który od kilku lat prowadzi gospodarstwo w systemie rolnictwa ekologicznego oraz jest pomysłodawcą projektu  pn. Organic Center zajmującej się promowaniem i sprzedażą profesjonalnego  sprzętu  do odchwaszczania upraw. Pan Piskorski podczas wykładu podkreślił, że  dobre funkcjonowanie gospodarstwa ekologicznego zależy od wielu czynników. Zaznaczył, że w rolnictwie ekologicznym należy myśleć i działać biorąc pod uwagę wiele kwestii takich jak odpowiedni płodozmian, ochrona biologiczna, nawożenie i omawiana podczas wykładu kontrola zachwaszczenia. Przedstawił zarówno pośrednie jak i bezpośrednie metody ograniczania zachwaszczenia. Wśród działań pośrednich (profilaktycznych) wymienił odpowiednie następstwo gatunków po sobie, w tym stosowanie międzyplonów, dobór odmian, agrotechnikę przedsiewną, stosowany materiał siewny, techniki siewu (równa głębokość, rozstawa rzędów), aktywność biologiczną gleby oraz takie metody jak opóźnianie terminu siewu, nawożenie, jakość nawozów naturalnych, ściółkowanie. Wśród metod bezpośrednich (interwencyjnych) na pierwszym miejscu zaznaczył mechaniczną pielęgnację i jej poświęcił większą część wykładu. Zwrócił uwagę, że mechaniczna pielęgnacja upraw to  nie tylko działanie polegające na usuwaniu chwastów, ale także łamanie skorupy ziemi, dzięki czemu następuje przerywanie parowania wody oraz ułatwia się roślinom wschody. Dzięki napowietrzeniu oraz impulsowi świetlnemu pobudza się rośliny do wzrostu. Mechaniczne zabiegi również odgrywają znaczenie przy zwalczaniu np. pleśni śniegowej. Prowadzący zwrócił uwagę, że oprócz wyboru odpowiedniej maszyny, ustawienia parametrów urządzenia, fazy rozwojowej rośliny uprawnej ogromne znaczenie dla efektywności zabiegów ma dobrze uprawione pole oraz równomierny siew roślin. Omówił m.in. klasyczne chwastowniki, chwastowniki precyzyjne, indywidualne, obrotowe oraz pielniki – kultywator rzędowy prosty, pielnik precyzyjny. Podał elementy, które mają wpływ na pracę urządzeń w poszczególnych warunkach. Wiedza i szczegóły, na które zwrócił uwagę wykładowca są niezwykle ważne dla efektywnej ochrony plantacji przed zachwaszczeniem. Z kolei stopień zachwaszczenia przekłada się na wynik ekonomiczny uzyskany z danej uprawy.

Drugi temat pn. „Biologiczna ochrona upraw” omówił Jakub Sobecki, agronom, który prowadzi firmę Sobecki Doradztwo. Pan Sobecki podczas swojego wykładu skoncentrował się na biologicznym życiu gleby. Przypomniał o roli bakterii przyjaznych rolnictwu. Zaznaczył, że dzięki procesom mikrobiologicznym możemy mówić o żywej, aktywnej biologicznie  glebie, która jest podstawą zdrowych plonów. Wymienił kilka szczepów bakterii z grupy Baccillus, takie jak azotofixans, megaterium, subtilis. Bakterie te naturalnie występują w glebie jednak ich niedostateczna ilość powoduje zachwianie wszystkich procesów zachodzących w glebie. Mają one ogromne znaczenie w rozkładzie resztek pożniwnych, dzięki którym uzyskujemy znaczne ilości składników pokarmowych dla roślin następczych oraz unikamy ewentualnego siedliska szkodników. Bakterie te również mają znaczenie w wykorzystaniu azotu atmosferycznego i wbudowania go w pule azotu, który może zostać wykorzystany przez rośliny. Pan Sobecki zachęcał rolników aby wykonywali badania gleby metodą ogrodniczą, gdyż ta pozwala uzyskać informację o większej ilości parametrów. Szczególnie podkreślił znaczenie jonów wapnia, których zbyt niski poziom wpływa na obniżoną przyswajalność mikro i makroelementów przez rośliny. Wykładowca podkreślił znaczenie monitoringu agrofagów w skutecznej ochronie plantacji. Dzięki monitorowaniu agrofagów roślin uprawnych możliwe jest określenie aktualnego stanu fitosanitarnego roślin uprawnych po to by ustalić potrzebę i termin wykonania zabiegów ochronnych, oczywiście środkami dozwolonymi do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Szkolenie dedykowane było wszystkim rolnikom, którzy poprzez dbałość o jakość gleb uzyskują świetnej jakości płody rolne. Stosując mechaniczną walkę z chwastami wyrażają swoją troskę o stan środowiska naturalnego. Od wiedzy oraz decyzji każdego rolnika zależy jakie skutki środowiskowe będzie miała prowadzona przez nich produkcja rolnicza.

Opracowała: Ilona Oleś

Zdjęcia: Piotr Rybacki, Damian Oparzela

image_pdfimage_print