Powiatowy Dzień Kukurydzy w Rypinie (Linne)

30 sierpnia rolnicy z powiatu rypińskiego, a także okolic spotkali się, aby poszerzyć swoją wiedzę, zweryfikować posiadane informacje i podzielić doświadczeniami na temat uprawy i ochrony kukurydzy.

Podstawą do prowadzenia dyskusji były corocznie przygotowywane poletka demonstracyjne. Na terenie gospodarstw w powiecie rypińskim wysiewane jest ok.45 odmian kukurydzy, które są dostarczane przez przedstawicieli 8 firm produkujących nasiona: Hodowli Roślin Smolice, RAGT, KWS PIONEER, Syngenta, Euralis, Saaten-Union I FarmSaat. W tym roku na poletkach wysiane były również odmiany hodowli RWA Austria i Limagrain prezentowane przez firmę Procam, zaproszoną przez gospodarzy terenu Państwa Ewę i Zdzisława Lewandowskich z miejscowości Linne, gm. Rypin. W tym roku demonstracja została przygotowana na ich gruntach.

Państwo Lewandowscy posiadają 112 ha gruntów, z czego 50 ha stanowią dzierżawy. W tym roku na 70 % użytków rolnych zasiana została kukurydza, 12 ha zajmują zboża, pozostały areał to użytki zielone. W gospodarstwie utrzymują 220 sztuk bydła, w tym 100 krów dojnych.

W powiecie rypińskim nie brakuje rolników specjalizujących się w hodowli bydła mlecznego i opasowego, a tym samym uprawiających kukurydzę. W ostatnich latach popularność tej rośliny i ogólna powierzchnia zasiewów znacznie wzrosły. Rolnicy doskonale wiedzą, jak wartościową paszą do żywienia przeżuwaczy jest kiszonka przygotowana z kukurydzy. Dlatego oprócz informacji i dyskusji na temat uprawy i doboru odmian corocznie przy tej okazji prowadzony jest przez inną firmę wykład dotyczący wykorzystania kukurydzy w żywieniu wraz z wykorzystaniem różnych dodatków i koncentratów. W tym roku prelekcję poprowadził przedstawiciel firmy Golpasz.

Na spotkanie zaproszenini zostali również przedstawiciele samorządu i firm obsługujących rolnictwo : ARiMR, KRUS, Izby Rolniczej, banków oraz firm rozprowadzających środki i maszyny do produkcji rolnej, które wystawili stoiska i prezentujowali swoja ofertę. Impreza cieszy się uznaniem wśród okolicznych rolników. W tym roku przybyło na nią ponad 120 uczestników.

Impreza została zorganizowana przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rypinie już po raz szesnasty.

Tekst: Jolanta Tyburska PZDR Rypin
Foto: Jarosław Domiński, KPODR