Rzeźnie rolnicze – szkolenie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 planuje zorganizować szkolenie odpłatne kończące się wydaniem uprawnień do uboju
i potwierdzające kwalifikacje dotyczące
WYMAGAŃ WETERYNARYJNYCH PRZY PROWADZENIU „RZEŹNI ROLNICZEJ”

w myśl rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw Dz.U. 2020 poz. 56 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000056

Po odbyciu szkolenia w Minikowie i zdaniu egzaminu uczestnik szkolenia otrzyma świadectwo kwalifikacji uprawniające do dokonywania uboju zwierząt gospodarskich w tzw. „rzeźni rolniczej” o małej zdolności produkcyjnej.

Proszę o odpowiedź mailową, do końca sierpnia 2022 r. jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w/w szkoleniu, jeszcze w tym roku. Przybliżony koszt uczestnictwa w szkoleniu to 1500 zł netto, cena obejmuje materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas 8 godzinnego szkolenia, serwis kawowy, udział w egzaminie, wydanie świadectwa kwalifikacji, bez obowiązku odbywania praktyki w rzeźni.

Kontakt:
Anna Mońko-Łanucha
tel. 52 386 72 19, 695 423 700
e-mail: anna.monko@kpodr.pl

fot. freepik.com

image_pdfimage_print