Konkurs „Człowiek i środowisko”

 

 

 

20 września br. podczas Jesiennej Wystawy Ogrodniczej i Kulinarnej Promocji Karpia w Minikowie odbył się konkurs pn. „Człowiek i środowisko”. Głównym założeniem konkursu było promowanie działań mających na celu ochronę środowiska. Uczestnicy mieli możliwość usystematyzowania swojej wiedzy z zakresu ekologii, gospodarki odpadami i bioróżnorodności. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających targi. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przygotował test, który składał się z 10 pytań. Pośród uczestników konkursu wyłoniono 3 laureatów, 7 wyróżnionych i 40 uczestników. Nagrodami były zestawy roślin ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.