Raport Cultivating our Climate

Raport Cultivating our Climate: EIT Food publikuje nowy raport z analizą firm z branży rolno-spożywczej z regionu Europy Środkowo-Wschodniej redukujących emisję gazów cieplarnianych

Raport Food Foresight z roku 2020 opracowany przez EIT Food wykazał, że podczas pandemii COVID-19 wiele sektorów gospodarki obniżyło poziom emisji gazów cieplarnianych, natomiast w sektorze rolno-spożywczym poziom emisji utrzymał się na stałym poziomie lub nawet wzrósł, tak jak to miało miejsce w przypadku Bułgarii, Łotwy czy Węgier.  EIT Food zdecydowało się na przeprowadzenie analizy emisji gazów cieplarnianych w przemyśle rolno-spożywczym w Europie Środkowo-Wschodniej. Analiza obejmuje 12 krajów: Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Czechy, Słowację, Słowenię, Chorwację, Serbię, Bułgarię, Węgry i Rumunię. Raport „Cultivating our Climate” ukazuje obecną sytuację oraz pomaga w ocenie, co należy zmienić, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym i zadbać o przyszłość bardziej przyjazną środowisku.

Pobierając raport ze strony https://www.eitfood.eu/landing/cultivating-our-climate uzyskają Państwo dostęp do:

  • pełnego przeglądu stanu emisji gazów cieplarnianych w Europie Środkowo-Wschodniej na całym łańcuchu wartości sektora rolno-spożywczego.
  • analizy ustawodawczej, w tym postrzegania Zielonego Ładu UE przez różne podmioty sektora rolno-spożywczego.
  • Case studies 5 firm z Europy Środkowo-Wschodniej realizujących najlepsze praktyki i nowe rozwiązania w zakresie ograniczania emisji.

Zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej widoczne, co skłania ludzi do działania. Najnowszy raport IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu) potwierdza związek między wzrostem temperatury a występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych, co potęguje niepokój wśród dotkniętych nimi osób i zmusza je do działania.

System żywnościowy odpowiada za około 30% emisji gazów cieplarnianych w Europie. Procent ten obejmuje zarówno bezpośrednie emisje pochodzące z rolnictwa i zużycia paliw kopalnych w produkcji żywności i napojów (które łącznie stanowią prawie 1/5 emisji gazów cieplarnianych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej), jak również emisje pośrednie (wynikające ze zmian w użytkowaniu gruntów i związane z wykorzystaniem energii elektrycznej wytworzonej z paliw kopalnych w sektorze energetycznym) oraz emisje pochodzące z dalszych ogniw łańcucha wartości (np. z transportu i dystrybucji produktów spożywczych).

Problem jest niezwykle złożony, ale na szczęście istnieją już pewne nowatorskie rozwiązania. Wśród nich najbardziej obiecujące są te związane z digitalizacją sektora i zróżnicowaniem źródeł białka. Firmy z Europy Środkowo-Wschodniej dysponują już zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, a raport przedstawia najlepsze praktyki z Polski, Rumunii i Serbii – wyjaśnia Aleksandra Niżyńska, Senior Project Manager w EIT Food.

Nowoczesne technologie oferują nam więcej narzędzi i możliwości do przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Na przykład cyfryzacja może przyczynić się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze rolno-spożywczym poprzez zwiększenie wydajności zużycia zasobów. Przedstawione przykłady pokazują, jak zmniejszenie ilości odpadów i zwiększenie produkcji przy danym poziomie nakładów zwiększa rentowność sektora i wnosi ważne współkorzyści w postaci zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Dekarbonizacja – czyli odejście od węgla – nie stanowi odrębnego celu, który można osiągnąć poprzez zmianę jednego czy dwóch niezależnych procesów – należy ją traktować jako część kompleksowego zrównoważonego podejścia do działalności i wymaga ona odpowiednich zmian w całym łańcuchu wartości – mówi Grzegorz Brodziak, Dyrektor zarządzający Goodvalley w Polsce – jednej z firm przedstawionych w raporcie „Cultivating our Climate” autorstwa EIT Food.

Na przestrzeni lat nastąpił również szybki rozwój nauki, która proponuje wiele rozwiązań zmierzających do poprawy stanu środowiska. Ważną rolę w zmniejszeniu popytu na wysokoemisyjne produkty mięsne, może odegrać dywersyfikacja źródeł białka. Technologie stosowane do produkcji alternatywnych rodzajów białka przyczyniają się do maksymalizacji produkcji przy wykorzystaniu różnych zasobów, takich jak na przykład obornik czy też makuchy (tj. wytłoki) z nasion oleistych.

Więcej o przyczynach i sposobach przeciwdziałania zmianom klimatycznym można znaleźć w raporcie „Cultivating our Climate: Analysis on GHG Emissions in the Agri-food Industry in Central & Eastern Europe”. Już dziś mogą Państwo zacząć wprowadzać zmiany! Do pobrania na stronie https://www.eitfood.eu/landing/cultivating-our-climate

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

Aleksandra Niżyńska, Senior Project Manager EIT Food CLC NE

+48 736 093 093, aleksandra.nizynska@eitfood.eu

 

O społeczności EIT Food

EIT Food jest największą i zarazem najbardziej dynamiczną społecznością na rzecz innowacji żywnościowych na świecie. Przyspieszamy innowacje, aby zbudować system żywnościowy produkujący zdrową i zrównoważoną żywność dla wszystkich.

Przy wsparciu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Unii Europejskiej, inwestujemy w projekty, organizacje i osoby, które podzielają nasze cele związane ze zdrowym i zrównoważonym systemem żywnościowym. Wyzwalamy potencjał innowacyjny przedsiębiorstw i uniwersytetów oraz tworzymy i rozwijamy startupy rolno-spożywcze, dzięki którym na rynek trafiają nowe technologie i produkty. Dzięki nam przedsiębiorcy i profesjonaliści zdobywają umiejętności potrzebne do przekształcenia systemu żywnościowego. Stawiamy konsumentów w centrum naszej pracy, pomagając budować zaufanie poprzez przywrócenie im kontaktu z pochodzeniem ich żywności.

Jesteśmy jedną z ośmiu innowacyjnych wspólnot utworzonych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), niezależny organ UE powołany w 2008 r. w celu wspierania innowacji i rozwoju przedsiębiorczości w Europie.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.eitfood.eu lub śledząc nas w mediach społecznościowych – zapraszamy do zapoznania się z naszą aktywnością na Twitterze, Facebooku, LinkedIn, YouTube i Instagramie.

image_pdfimage_print