Szkolenie dla adeptów serowarstwa z Ziemi Wąbrzeskiej

Z inicjatywy dyrektora Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska, Pana Macieja Rataja, specjaliści KPODR zorganizowali i przeprowadzili cykl szkoleń dla adeptów serowarstwa. Okazuje się, że w powiecie wąbrzeskim jest tylko jeden producent serów w ramach rolniczego handlu detalicznego. Zainteresowanych tematem produkcji żywności, w tym serów, na w tym terenie jest co najmniej kilkunastu rolników. Wychodząc naprzeciw potrzebie i oczekiwaniom zorganizowaliśmy dwuetapowe szkolenie: teoretyczne i praktyczne.

26 kwietnia w siedzibie biura LGD Ziemia Wąbrzeska odbyło się spotkanie na temat legalnej sprzedaży produktów lokalnych i tradycyjnych z branży rolno-spożywczej oraz tworzenia kanałów sprzedaży. Wybór jednej z form działalności zależy od indywidualnej decyzji rolnika, podejmowanej w oparciu o możliwości, potrzeby i oczekiwania producenta. Na szkoleniu omówiono dostępne formy produkcji i sprzedaży żywności wytworzonej w  gospodarstwie rolnym, skupiając się na rolniczym handlu detalicznym. Przekazano kompleksową wiedzę na temat tej formy, pod kątem przetwórstwa mleka (podstawę prawną, definicje, zasady rejestracji, limity ilościowe, obowiązki podatkowe, zasady prowadzenia dokumentacji i znakowania).

Wybrana forma sprzedaży wiąże się z wymogami prawnymi, które muszą być spełnione indywidualnie przez każdego rolnika-producenta wprowadzającego produkty żywnościowe do obrotu, przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa żywności. Dlatego drugą część szkolenia poświęcono wymaganiom higieniczno-sanitarnym w przetwórstwie mleka.

4 czerwca w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie odbyło się szkolenie praktyczne. Uczestnicy mieli okazję poznać technologię wytwarzania wybranych serów podpuszczkowych, kwasowo-podpuszczkowych, zwarowych oraz parzonych (mozzarelli). W trakcie warsztatów omówiono ważne zagadnienia z zakresu przetwórstwa mleka.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję do degustacji lokalnych serów, co pozwoliło poznać różnorodność smaków i tekstur, począwszy od serów świeżych z różnymi dodatkami, serów twardych, po pleśniowego Szlachcica z pobliskiej serowarni w Ślesinie.

Beata Chełminiak
KPODR w Minikowie

 

 

 

image_pdfimage_print