Spotkanie Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Bydgoskiego w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

        „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

23 stycznia odbyło się pierwsze w 2023 r. spotkanie Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Bydgoskiego, które miało miejsce w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie. https://zsae-karolewo.home.pl/

Otworzył je i powitał gości wicestarosta Powiatu Bydgoskiego, Zbigniew Łuczak. Spotkanie prowadził przewodniczący LPW powiatu Bydgoskiego – Mariusz Stężewski. Przybyli również: Mikołaj Pasturczak, reprezentujący Wojewódzki Związek Spółek Wodnych w Bydgoszczy; Karol Czerkawski, z-ca Wójta Gminy Sicienko; przedstawiciele: gmin Białe-Błota i Dobrcz,  Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu, Gminnych Spółek Wodnych z Koronowa, Solca Kujawskiego, Dąbrowy Chełmińskiej, Dobrcza oraz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej powiatu bydgoskiego.

Uczestniczyli też goście: Czesław Friszke – prezes firmy Drobex, bardzo zainteresowany pozyskiwaniem dofinansowania do inwestycji i współudziału w ochronie zasobów wodnych Solca Kujawskiego oraz Ludgarda Iłowska-Smetana, która bardzo pozytywnie odebrała inicjatywę LPW Powiatu Bydgoskiego. Ze strefy biznesu na spotkanie LPW przyjechał przedstawiciel firmy Enea Nowa Energia Sp. z o.o. (fot. 1, 2, 3, 4)

Głównym celem spotkania było podsumowanie działalności Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Bydgoskiego w 2022 r. Omówiono przedsięwzięcia, sukcesy i założenia na przyszłość. Ryszard Zarudzki, z-ca dyrektora KPODR w Minikowie przedstawił możliwości pozyskiwania dostępnych źródeł finansowania inwestycji w gospodarce wodnej na obszarach wiejskich.

Ponadto, Ewa Kanecka-Geszke z  Instytutu Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy przedstawiła innowacyjne rozwiązania na rzecz retencjonowania wody, czym bardzo zainteresowała przybyłych na spotkanie. (fot. 9)

Ewa Kanecka Geszke Kujawsko -Pomorski Ośrodek Badawczy ITP w Bydgoszczy prezentuje innowacyjne rozwiazania stosowane w melioracji.[/caption]

Gospodarz spotkania Stanisław Buś, dyrektor Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, oprowadził uczestników po budynkach i zaprezentował świetnie doposażone zasoby szkoły, które wszystkich zainteresowały. (Fot. 5, 6, 7, 8)

Spotkanie zakończyło wystąpienie Andrzeja Koconia, przewodniczącego GSW w Dobrczu. Przedstawił wykorzystanie pozyskanych środków na inwestycje w gospodarkę wodną przez GSW w Dobrczu. Zaprezentował przykłady doskonale wykonanych operacji. Rozbudowa i utrzymanie struktury wodnej obszaru należącego do GSW w Dobrczu tj. studzienek spustowych, rowów melioracyjnych budziły podziw obecnych na sali. Pokazał przykład dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. (Fot.10)

10. Andrzej Kocoń Przewodniczący GSW w Dobrczu przedstawił inwestycje w gospodarkę wodną przez GSW w Dobrczu.

10. Andrzej Kocoń Przewodniczący GSW w Dobrczu przedstawił inwestycje w gospodarkę wodną przez GSW w Dobrczu.

image_pdfimage_print