„Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie ekologicznym”- podsumowanie konferencji

Dnia 25 czerwca 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku zorganizowano wojewódzką konferencję pn. „Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie ekologicznym”. Konferencja zyskała aprobatę wielu uczestników zarówno rolników ekologicznych, zainteresowanych przestawieniem gospodarstwa na ekologiczny system produkcji,  jak i konsumentów i instytucje działające na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać 3 wykładów z zakresu ochrony przed chorobami i szkodnikami upraw ekologicznych. Ochrona w uprawach ekologicznych, z uwagi na ograniczoną możliwość stosowania chemicznych środków ochrony roślin, polega głównie na stosowaniu właściwych zabiegów profilaktycznych i agrotechnicznych oraz stwarzaniu warunków dla rozwoju organizmów pożytecznych. Dla gospodarstw ekologicznych istotnym elementem jest kształtowanie krajobrazu gospodarstwa i ochrona organizmów pożytecznych i drapieżnych przebywających na pasach śródpolnych jest również ważnym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi liczebności wrogów naturalnych.

W rolnictwie ekologicznym ważna jest znajomość organizmów szkodliwych, gdyż czasami tylko wczesne działanie może zapobiec poważnym stratom w uprawach. Uprawa współrzędna, uprawa wybranych roślin w pasach chwytnych dla szkodników, roślin pułapkowych, naturalne preparaty, środki dopuszczone w rolnictwie, te tematy w szerokim zakresie zostały omówione podczas konferencji pn. „Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie ekologicznym”.

Wśród prelegentów dr hab. Jolanta Kowalska przedstawiciel Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, wygłosiła wykłady poświęcone ochronie roślin w uprawach ekologicznych pn. „Wykorzystanie substancji podstawowych w ochronie upraw polowych” oraz „Ograniczenie szkodników i chorób w uprawach ekologicznych wykorzystując dozwolone środki ochrony roślin:”. Zakres tematyczny wykładów cieszył się bardzo dużym uznaniem wśród uczestników, z uwagi na ważność problemu, który dotyczy każdego gospodarstwa ekologicznego. 

 Pani dr hab. Grażyna Soika z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, przedstawiła wykład pn. „Choroby i szkodniki w ekologicznych uprawach warzywnych”. Podczas prelekcji wskazano najczęściej pojawiające się szkodniki w uprawach ekologicznych warzyw. Uczestnicy mieli okazję poznać naturalne, bezpieczne dla środowiska sposoby walki ze szkodnikami w uprawach ekologicznych warzyw.

Tematyka podjęta podczas konferencji ekologicznej, nakładała duży nacisk na aspekty środowiska, promując naturalne sposoby ochrony upraw, bezpieczne dla różnorodności biologicznej.

Głównym założeniem konferencji było wzrost świadomości wśród mieszkańców obszarów wiejskich, w zakresie racjonalnego wykorzystania dóbr środowiska naturalnego i ułatwienie podejmowania  decyzji i działań prośrodowiskowych.

Konferencję zrealizowano w ramach projektu pn. „Bioświadomi, bioodpowiedzialni”- kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu .

Opracowała
Agnieszka Dobosz-Idzik
KPODR Minikowo

image_pdfimage_print